ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 1—2του Νοέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα .

Σοϊθία γειτόνισα: του Πάνου Μαρνέρη.. 

…………………

Σοϊθία τσι εστολίστερε φορέτσερε τα κά ντι 

Σε γάμο ντε καλέκαει; μπάτσε σε πανηγύρι;π 

Μαειδέ σε γάμο ένι ένι έγκα εζου μαειδέ σε πανηγύρι 

Ο χάρο ένι ποίου νία χαρά τον υζέ σι ένι παντρέγκου

Καού ένι του νέε για το χορέ του νέοι για τα τραγούϊδα ..

Σοϊθία μι γλυκά . Σοϊθία μι παλιά μι γειτόνισα.. Σοϊθία Τεριώτση , Τάνουγειτονοπούλα, Ξεσελιώτση … τσαι τάνου από όα Τσακώνα. 

Ένα πόρε έμαει . Ντ’έμα νιουρίζου από μιτσή καμπτζί . Μιτσά έσα τσαι τότθε πφι  εφύγκα. Σχεδόν σαράντα χρόνου να οραθούμε .Αλλά όπφου τσαι να νι ποίερε οι παλιοί ιγκιαει αούντε : μπρούτερα από τον ήλιε , θα οράρε το γείτονα.  

Τσαι όντως: οι πρώτοι καλημέρε τθαν γειτόνισα νή τθον γείτονα .. 

Ενήλιτσε πλέα ενιουρίσμαει καλύτερα,ιδιαίτερα έγκεινη το καουτσαίρι.

Θαυμά το κουράγιο ντι . Πάντα με το γέλιε, πάντα πρόσχαρε, καωσυνάτε, τσαι αγωνίστρια . Εθαμά τον εύστοχο όγο ντι, τον ενθουσιασμό ντι τσαι ταν αγάκη ντι για τον τόπο νάμου, για τα παράδοση τσαι ιδιαίτερα για τα γρούσσα νάμου . 

Ό ‘μα εντεχούμενε να φύτσερε τόσιου γλήγορα.  Με τον τρόπο ντι έσα καθυσηχάζα όλοι νάμου . Ακιστάτθερε πρεσιού το τελευταίο τσαιρέ,  έδαρη θα ξακισταθείρε. Οι πόνοι τσαι οι σιουγλίε ντ’αφήκαει για πάντα. Καλέ ντι ταξίδι γειτόνισα μι. Καλέ ντι Ταξίδι χαιρεκίσματα τσαι κα αντάμωση . Αιωνία ντι α μνήμη . 

Ντε ‘τάμα ότσι  έκι θα τραγουδίουμε παρέα το Τσελιοντάκι . Ο ‘σε κατανέγκαμε, αλλά τον όρκο θα νι κχοντού….

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Είνι έτσι τάπα ουλρε πφι  είνι παρείντα το νου τα όγια τ’ αφέγκη μι . 

«Καμπτζί μι ένα τσίπτα έμε , έμε φύντε τσαι το μόνιου πφι ένι αραμούντα ένι  α κατσία…»

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

……………………………………………..

Σοφία τι στολίστηκες,φόρεσες τα καλά σου .

Μήπως σε γάμο σε καλούν μήπως σε πανηγύρι;

 Μαηδέ σε γάμο με καλούν Μαηδέ σε πανηγύρι 

ο Χάρος κάνει μια χαρά  παντρεύει τον  ιγυιό του

Καλεί  τους νέες  για χορό τους νέους όα τραγούδια….

Σοφία μου γλυκιά. Σοφία μου παλιά μου γειτόνισσα. Σοφία Τυριοτοπούλα, πάνω γειτονοπούλα,Ξεσελιοτοπούλα και πάνω απ’ όλα Τσάκωνα. Μια  πόρτα είμαστε. Σε γνώριζα από μικρό παιδί.  Μικρή ήσουν και τότε που έφυγα. Σχεδόν σαράντα χρόνια να ειδωθούμε . Αλλά όπως και να το κάνεις ή παλιοί έλεγαν πριν από τον ήλιο θα δεις τον γείτονα.. Και όντως οι πρώτες καλημέρες στην γειτόνισσα ή στον γείτονα.  Ενήλικες πια γνωριστήκαμε καλύτερα ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι. Θαύμασα το κουράγιο σου. Πάντα με το γέλιο, πάντα πρόσχαρη,καλοσυνάτη και αγωνίστρια. Θαύμασα τον εύστοχο λόγο σου, τον ενθουσιασμό σου και την αγάπη σου για τον τόπο μας, για την παράδοση και ιδιαίτερα για τη γλώσσα μας.

Δεν το περίμενα να φύγεις τόσο γρήγορα.Με τον τρόπο σου μας καθησύχαζες όλους. Κουράστηκες πολύ τον τελευταίο καιρό.Τώρα θα ξεκουραστείς.Οι πόνοι και οι σουβλιές σε άφησαν για πάντα.  

Καλό σου ταξίδι γειτόνισσα μου. Καλό σου ταξίδι,χαιρετισμούς και καλή αντάμωση.  …. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ .  

Σου έταξα ότι θα τραγουδούσαμε παρέα το Τσελιοντάκι . Δεν τα καταφέραμε αλλάΤον όρκο μου θα 

Καλε ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . Είναι κάτι τέτοιες ώρες  που επρχοντε στο μυαλό μου τα λόγια του  Πατέρα μου: 

«παιδί μου ένα τίποτα  είμαστε, φεύγουμε και το μόνο που μένει είναι η κακία….»

….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *