ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Καλέ Μήνα . Βασίλη Φχαριστούντε ντι πρεσσιού 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………..Βασίλης 

Τσιουρακά τσα Δέφτερα 1–2 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #56 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Όπφουρ έμαει μπαήντε τάτσου οι Γερμανοί ήγκιαει έχουντε σhουφτέ τα ντουφέτσια σου τάνου νάμου. Τσινήκαμε να ψαφήνουμε για τουρ ατςhοίποι . Ορούντε έμαει μόνιου κχάρε τσαι καπινοί.. Κόαση . Ο ήλιε κατακότσινε,δίχως αχτίνε, σαν ταν ικχάρα . 

Ήγκιαει φωνηάντουντε τσαι βαστημούντε οι Γερμανοί, κουίζουντε ήγκιαει  οι γουναίτσε τσαι τα καμπτζία,μουγκρητά τσαι κουιτοί σαν νία κατούνα  βούε, βρονταήματα από τσέλε , κχάρε συντέλεια . 

Οι λαμπούρε ήγκιαει σούντε ως τον ουρανέ, έμαει αντεχουμένει το σκωρεμό. Κχαμπάκα ως το Σταθιμό . Οράκα ένα να τίφει με του χέρε ένα βαγόνι του τρένου. Νιε ‘νιουρία. Εζάκα κοντά σι .— Αντρία , πέκα νι, να μπάτσε οράτσερε τουρ ατσhοίποι;

Χουρίς να μπάλει άχνα, με μποίτσε νόημα όχι μ’ένα τάραμα τα τσιουφά σι … Ζάκαμε πιο κάτου. Ο ‘μαει νιουρίζουντε κιά έμαει έγκουντε… Άγκαμε τα πορία για το Ορφανοτροφείε. Κατσάκαμε κάτου από τα τσυπαρίσια να ξακισταθούμε . Ενιάκαμε ντουφετσίλε. Να μου καρφούτθε α ιδέα να μπάτσε είνι σκωτούντε τουρ ατσhοίποι…Να έχουμε αγάκη του καρδίε νάμου τσαι μπόλικο υγεία..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

…Όπως βγαίναμε έξω οι Γερμανοί είχαν στρίψει τα τουφέκια τους προς τα πάνω μας.  Κινήσαμε να ψάχνουμε για τους άντρες.  Βλέπαμε μόνο φωτιές και καπνούς. Κόλαση . Οήλιος κατακόκκινος, δίχως ακτίνες σαν την φωτιά.  Φώναζαν και βλαστημούσαν οι Γερμανοί, έσκουζαν οι γυναίκες και τα παιδιά,  μουγκρητά και κραυγές σαν ένα κοπάδι από βόδια,  τα γκρεμίσματά από σπίτια, φωτιές, καταστροφή .

 Οι φλόγες έφταναν ως τον ουρανό.  Περιμέναμε τον θάνατο. Κατέβηκα έως τον  σταθμό.  Είδα έναν να σπρώχνει με τα χέρια ένα βαγόνι του τρένου. Τον γνώρισα. Πήγα κοντά του. —Αντρέα, του είπα μήπως είδες τους άντρες; Δίχως να βγάλει άχνα μου έκανε νόημα όχι, με ένα κούνημα του κεφαλιού του.  Πήγαμε πιο κάτω.  Δεν γνωρίζαμε που πηγαίναμε. Πήραμε το δρόμο για το ορφανοτροφείο.  Καθίσαμε κάτω από τα κυπαρίσσια να ξεκουραστούμε. Ακούσαμε τουφεκιές.  Μας καρφώθηκε ιδέα, να μήπως σκοτώνουν τους άντρες…..

…..Να έχουμε αγάπη στις καρδιές μα και μπόλικη υγεία . 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *