ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Οι ακούραστοι Γειτόνισε, Θωμαή τσαι Σιούλα.Προσωπικά νι ένι μπάνου νιούμου το καπέλο τσαι ένι φχαριστού νιού μου πρεσσιού για όα όσα έτθε ποίντε για τα γρούσσα νάμου… 

……….,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #44: του Πάνου Μαρνέρη . 

Σ:Τσαι έντενη  ο διάσκαλε επρίε νάμου τα σhκώκια με το Σερικχή τσαι τον Αουνάρη ..ήμαρτον πλέα . 

Θ:ΒρέΣιούλα τσι έσα θέα να ντ’αλεί ο έρμο  αφού Αουνάρη έμε έχουντε . 

Σ:Αφε μι τσαι εκιού γιατσί εκιού θα σι νιάρε …

Θ: Ο’σι ατθαήχα μούζα τθο σπαϊθί ντι σάμερε, τσι επαθήτσερε;

Σ: Μπερ ένι σερίντου τσαι ποίερ ενι αωνού το Σάμερε ναμέρα Θωμαή ;

Θ: Αμ έντεοι οι χρόνου ζάκαει Σιούλα ..ο θα γύρουει  κίσου .. 

Σ:Σώπα καημένα, εστσέφτερε πρεσσιού για να απογηθήρε;

Θ:Βρε Σιούλα περιπαίζα μ’έσι; 

Σ: Όχι δά…. Αλλά να πφι εκάνερε τα όγια μι …

Θ: Για ποίε νι λιανά;

Σ: Τότθε ο διάσκαλε τσι άτζε νάμου τουρ αβουτάνε με το Σερικχή τσαι τον Αουνάρη; Πάσα  βοά πφι νι ένι σβαήχα μ’ένι ποίου τα καρδία μι περιβόλι, ένα κχόμπο μ’ένι κασίμενε το λαιμό ……

Θ: Τσαι τσι έσι θέα να ποί ο έρμο; να νάτσει τουρ ονουμασίλε σι για να μη χολιάρε εκιού !!! Άλλιου τς’έγκεινη πάλι .. 

Σ: Μπά ξεπίτηδες νι ένι ποίου… 

Θ:Ο θα έσι τα κά ντι όπφουρ ένι δενάχουντα… 

Σ: Εζου θα νι ρωτήου τσαι εκιού άληνε..

Θ: Σιούλαααα , ζάτσερε του πορίε ντι . 

Γκανένα πλέα ο σερίντου μαειδέ τσαι αωνού

Ούτε ένι λιχινίζου τσαι φαέ ο κουβαού

Υγεία τσαι αγάκη θιλενάδε τσαι θίλοι … 

……….,,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

……………

Σ:Και εκείνος ο δάσκαλος μας έπρηξε τα συκώτια με το θεριστή και τον Αλωνάρη ήμαρτον πια 

Θ:βρε Σούλα τι ήθελες να πει ο έρημος;αφού Αλωνάρη έχουμε. 

Σ: άσε με κι εσύ γιατί εσύ θα τα ακούσεις…

Θ: δεν σηκώνεις μύγα στο σπαθί σου σήμερα, τι έπαθες; 

Σ: Ποιός θερίζει και ποιος αλωνίζει το σήμερον ημέρα Θωμαή;

Θ: Αυτά τα χρόνια έφυγαν Σούλα, δεν γυρίζουν πίσω.

Σ: Σώπα καημένη! το σκέφτηκες πολύ για να απαντήσεις;

Θ: Βρε Σούλα με περιπαίζεις;

Σ: Όχι δά, αλλά να που ήρθες στα λόγια μου..

Θ: για κάνε το λιανά…

Σ: Τότε ο δάσκαλος τι μας πήρε τα αυτιά με το θεριστή και τον Αλωνάρη, κάθε φορά που το διαβάζω μου καίγεται η καρδιά,  ένας κόμπος μου κάθεται στο λαιμό..

Θ: Και τι θέλεις να κάνει ο έρημος,να αλλάξει τις ονομασίες για να μην στεναχωρηθείς εσύ; άλλο κι αυτό πάλι..

Σ: Μπα επίτηδες το κάνει. 

Θ: Αααα δεν θα είσαι καλά όπως όπως δείχνει. 

Σ: Εγώ θα τον ρωτήσω και σύ  λέγε..

Θ: Σούλαααα πήρες τους δρόμους….

Κανένας πλέον δεν θερίζει ούτε και αλωνίζει

Ούτε και λιχνίζει ούτε στάρι κουβαλάει . 

Υγεία και αγάπη φιλενάδες και φίλοι 

………,,ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *