ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Έωνη τσυρά Δέσποινα ποίε το θάμα να ναϊθεί 

Α πλεμονάρα να χαϊθεί α κχάρα για να πφουντεϊθεί 

Χρόνου νάμου πάσιοι σε όσοι ΕΜΕ γιορτάζουντε .

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Τσιουρακα Δεκαπενταύγουστε 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κχαρόαβρε #2 : του Πάνου Μαρνέρη. 

Ο ‘νι έχου νι ποτέ ζητέ τσαι ούτε να νι ζήου

 Νία εφτσή να νι μου δού νία εφτσή να ποίου. 

Ποτέ έγκεινη το κακό κίσου να μη τσαι μόλει

Τσι ένι κατάρα του Θεού δουλεία από διαβόλοι.

Κχάρα λαμπούρε απο παντού του σhiνοι εσυγκιούκαει

Τα ζωντανά σκουρνιάσταει κάρβουνε όα ενάτθαει

τα δεντρικά εδάκαει , σποΐλε αραμάκαει

πουλία πετατσήαει τσαι του φωλήε αφήκαει . 

Χούρε, μαντρία, αρχογκικά εδάκαει τσ’εχάτθαει 

Πένθιμο χρώμα άγκαει κουβάνα όα βάφταει. 

Θα νάρει χρόνου τσαι τσαιροί οι λότζοι να λογγούνει

Μαντρία, χούρε, αρχογκικά για να ξαναχκιστούνει . 

Να έμε όλοι ταπεινοί τθα δένανη τα φύση  

Να έμε πιο προσεχκιτσοί από Ανατολή τσαι Δύση

Σέβας το τόπο ταρ ηγή ότσι έμε πατούντε

Γιατσί έμε νοιτσιάρηδε ογή πφι έμ’αραμούντε . 

Έμε ‘χουντε υποχρέουση ένι το χρήε νάμου 

Να παραδούμε έντανη τα γης τθουρ απογόνοι νάμου.

Με όλοι του τουρ ομορθίλε σι, μ’όα τα δεντρικά σι

Τον καθαρέ τον ουρανέ ταν όμορφο θάασσα σι. 

Με το καλέ να ξημερουθούμε .. να προσέχουμε. 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

………….

Έλωνη κυρα Δέσποινα το θαύμα σου να γίνει

Η πνευμονία να χαθεί και η φωτιά να σβήσει . 

Χρόνια μας πολλά σε όσους—ες γιορτάζουμε. 

Δεν το έχω ζήσει ποτέ ούτε και να το ζήσω 

μία ευχή να σας δώσω μία ευχή να κάνω

ποτέ αυτό το κακό πίσω να μην έρθει

γιατί είναι κατάρα του θεού δουλειά από διαβόλους ..

Φωτιά λαμπαδιάσματα από παντού τα βουνά Ζώσανε

τα ζωντανά καήκανε κάρβουνο όλα γίναν

τα δέντρα καήκανε στάχτες  μόνο μείναν 

τα πουλιά πετάξανε και τις φωλιές αφήσαν .

χωράφια, μαντριά, αρχοντικά, εκάηκαν και χάθηκαν

 πένθιμο χρώμα πήρανε στα μαύρα όλα βάφτηκαν 

θα πάρει χρόνους και καιρούς οι λόγγοι α λογγόσουν  

μαντριά, χωράφια, αρχοντικά για να ξανακτιστούν

Να είμαστε όλοι ταπεινοί στην δύναμη της φύσης

να είμαστε  προσεκτικοί από Ανατολή και Δύση 

σεβασμό στον τόπο στη γή και ότι εμείς πατάμε 

γιατί είμαστε νοικάρηδες εδώ που μένουμε 

Εχουμε υποχρέωση είναι το χρέος μας 

να παραδώσουμε αυτή την γης στους απογόνους μας 

με όλες του τις ομορφιές με όλα του τα δέντρα 

τον καθαρό ουρανό την όμορφη θάλασσα του

Με το καλό να ξημερωθούμε . Να προσέχουμε . 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *