ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Τσακώνοι σταλήαει χορέ τσαι είνι χοροσπηδούντε

Το γλέγκι ένι τρικούβερτε όλοι είνι τραγουδούντε 

Το  κάτου κόσμο ερέσταει το γλέγκι εφουντούτσε

Άμα Τσακώνικο χαβά  ο  Νικολακούνη εντούτσε. 

 Ο Θόδερε ο Λυγινέ τσ’οΤέζα νιε εκιάτσε 

Τσαι ο Πέτρε ο Διάκο θίλοι μι κίσου ο αραμάτσε  

Αβράε τα κιθάρα σι τσαι ο Τάσο σαν ενιάτσε

Γλέγκι ‘νάτθε τρικούβερτε το πελεκούδι δάτσε.. 

Τσακώνοι σταλήαει χορέ τσαι είνι χοροσπηδούντε

Το γλέγκι ένι τρικούβερτε όλοι είνι τραγουδούντε 

Το  κάτου κόσμο ερέσταει το γλέγκι εφουντούτσε

Άμα Τσακώνικο χαβά  ο  Νικολακούνη εντούτσε. 

 Ο Θόδερε ο Λυγινέ τσ’οΤέζα νιε εκιάτσε 

Τσαι ο Πέτρε ο Διάκο θίλοι μι κίσου ο αραμάτσε  

Αβράε τα κιθάρα σι τσαι ο Τάσο σαν ενιάτσε

Γλέγκι ‘νάτθε τρικούβερτε το πελεκούδι δάτσε.. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *