ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΤΑΧΙΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ΤΣΕ 10 του Αωνάρη τουρ 7:00 το δειλινέ οα αΤσακωνοπαρεα τον ΠΕΤΣhΕ για το πρώκιου αντάμουμα του 2017
Να κοκιάσετε ολοι για να οραθούμε τσε να νιλήουμε τσε προγραμματίσουμε το ατςhε αντάμουμα τσε πανηγύρι .
ΤΟ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ . ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΦΕ ΘΑ ΒΟΗΘΕΙ ΤΑΝ ΑΝΑΒΟΙΩΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ .
Νιε ‘νει ονομάζου πανηγύρι γιατσί , με πανηγυρισμοί τσε χειροκροτήματα θα ξανατσινήουμε τσε θα ξαναθρονιάσουμε τα γρούσα νάμου . Να μη ξεχένουμε το χρήε νάμου τσε να έμε αληθινοί τσε κιστοί τον όρκο νάμου . Ετσινήκαμε , ενεί , α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ κάτσι , τσε νιε έμε συνεχίζουντε .
Προφανώς τσε ένει θέου τα βοήθεια νιούμου .
Προφανώς θα νη ποίουμε όλοι μαζύ.
Τσε προφανώς ένει για τα γρούσα νάμου ταν οποία όλοι ΕΜΕ αγαπούντε !!! ……ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Αύριο Δευτέρα και 10 του Αλωνάρη στις εφτά το απόγευμα ολόκληρη η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ στην Πέτρα για το πρώτο μας αντάμωμα του 2017. Να κοπιάσετε όλοι να ειδωθούμε για να μιλήσουμε και να προγραμματίσουμε ταο μεγάλο αντάμωμα , το μεγάλο πανηγύρι .
ΤΟ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ . ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΛΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΑΝΑΒΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ .
Το ονομάζω πανηγύρι γιατί με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα θα ξαναζωντανέψουμε και θα ξαναθρονιάσουμε την γλώσσα μας . Να μην ξεχνάμε το χρέος μας και να είμαστε αληθινοί και πιστοί στον όρκο μας . Εξεκινήσαμε εμείς Η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ κάτι και το συνεχίζουμε .
Προφανώς και χρειάζομαι την βοήθεια σας .
Προφανώς και θα το κάνουμε όλοι μαζύ .
Και προφανώς είναι για την γλώσσα μας που όλοι αγαπάμε !!!
……..ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *