ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

2019 … Α Τσακωνοπαρέα …. 

Αίσωπο #46 : Διαστευη από τον Πάνο Μαρνέρη …. 

Κάκοιοι τσυνηγοί  ίγκιαει τσυνηγούντε νία  έαφο . Ετήνα  με τα σειρά σι εγκριούφτε τάσου σε νία άμπελε . Οι τσυνηγοί  νιε επροσπεράκαει τσαι επειδή α έαφο κιστήτσε ότσι ξεπεραήε το τσίνδυνε αρχινήε να τςhούνει τα φύα από τα κράματα . Όπφου το λοιπόν έκει τραβήντα  τα φύα , το κράμα έκει ταρασούμενε. Οι τσυνηγοί οράκαει έγκεινη τσαι γιουρήαει κίσου . Εξερήαει με το τόξο τα μερία πφι το κράμα έκει ταρασούμενε τσαι εσκωτούκαει ταν έαφο . 

Α έαφο όπφουρ έκι ψυχομαχούα επέτσε : Δίτσαια νιε παθήκα  διότσι

ο ‘κι πρέπουντα να κειράξου έκεινη πφι με γλυτούτσε τα ζωή . 

Διδαχή : όσοι  είνι αδικούντε έτεοι πφι σε ευεργετήκαει είνι αρίκχουντε τιμωρία από το  Θεό … 

 Απ’το  Θεό θα νι ερέσερε άδικο άμα ποίερε, 

Τουρ αδιτσίλε γιάγκεινη  , ταν άκρα να αφήερε ……. 

..Κα συνταχινά βοηθήνετε τουρ ανήμποροι ….. 

—————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ———————

…………………………… 

Κάποιοι κυνηγοί κυνηγούσαν ένα ελάφι . Εκείνο με την σειρά του ε κρύφτηκε μελσα σε ένα αμπέλι . Οι κυνηγοί το προσπέρασαν και επειδή το ελάφι ε πίστεψε πως ξεπέρασε τον κίνδυνο απρχισε να μασάει τα φύλλα από τα κλίματα . Όπως λοιπόν ε τραβούσε τα φύλλα , το κλίμα  κουνιόταν . Οι κυνηγοί το είδαν αυτό και γύρισαν πίσω . Έριξαν μετο τόξο στην μεριά που το κλίμα κουνιόταν και ε σκότωσαν το ελάφι … Το ελάφι καθώς ψυχομαχούσε είπε : 

Δίκαια το έπαθα  διότι δεν έπρεπε να πειράξωότι μου γλύτωσε την ζωή . Διδαχή : Οσοι αδικούν αυτους που τους ευεργέτησαν ( τους ευεργέτες τους ) παίρνουν τιμωρία από το θεό ….

 

Απ’ το Θεό θε να το βρεις , άδικο άμα κάνεις 

Για τούτο τις αδικίες , στην άκρη να αφήσεις …

Καλό πρωινό βοηθάτε τους ανήμπορους …. 

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *