ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

ΤΣhίτα4 του Σετθέμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι . 

Συνέχεια: (Το τσύμα ο βράχο τσαι α γρούσσα .Του Πάνου Μαρνέρη )

..Αφροί μπαλήτσε έδαρη , πιο βίαιο ενάτθε 

μα ο βράχο όρπα σhιντουτέ , ούτε τσαι πφε ταράτθε

Μα έκεινη πφε δενάε οπά ατζά , ογεί ατζά  εμπαρείντα 

όα σε γκριούβε κίσου σοι τα θάασσα ένει κίντα . 

Θεούριε εδενάχουντα σα ταύρε ταν αρήνα

τσύμα ένει αληώτσιχο , τσινούμενε ένει σhίνα 

Μουντέ βαριού τρομαχκικό , ο βράχο νιε θωρέτσε ,

το σhίνα ένει έχου στήριγμα τσαι μυστικά Νιε πέτσε . 

Κχόντου κχοντούσου σhίνα μοι , το τσύμα άε όψη 

Εκδίκηση εκχαράχουντα , τα δύου θα να μου κόψει .

Γιατσί έν’ τόσιου αγριευτέ ; σαν τσι να ντε κχαράε

τσ’ εθέντα έδαρη εκδίκηση ; πρεσιού πφε ανταριάε ;

Κα συνταχινά θιλενάδε τσαι θίλοι . Να έτθε όλοι κα . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

……………………….

Αφρούς τώρα έβγαλε πιο βίαιο εγένει 

Μα ο βράχος ριζωμένος κεί ούτε που εκουνήθει .

Μα κείνο που εφάνει απέναντι ,κι έρχεται προς τα ‘δώ 

όλα τα κρύβει πίσω του, την θάλασσα την πίνει . 

Τεράστιο τούτο φαίνεται ,σαν ταύρος στην αρένα 

Κύμα είναι αλλιώτικο , βουνό κινούμενο είναι . 

Είναι μουντό τρομακτικό ,κι ο βράχος το Θωρεί 

Μα το βουνό έχει στήριγμα που μυστικά του λέει .

Κράτα κρατήσου βουνό μου , το κύμα άλλαξε όψη 

Εκδίκηση τώρα ζητά στα δύο να μας κόψει 

Γιατί τόσο εγρίεψε ; Τι σου έχει ζητήσει ;

Ζητάει τώρα εκδίκηση ; πολύ έχει ανταριάσει ….

Καλό πρωινό φιλενάδες και φίλοι. 

……… ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *