ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Τςhίτα τσαι Τίτιντα 1–2 του Σερικχή2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Ατσhά Τούρλα # 2 του Πάνου Μαρνέρη . 

Επέκαμε ότσι το Μαλεβό του πρεσιού παλαιοί χρόνου νι ήγκιαει αούντε Κρόνιε Σhίνα . ΕΜΕ έχουντε τσαι ένα άλλε Κρόνιε Σhίνα.

Έτρου είνι αούντε τσαι ένα μιτσή σhiνή τθαν Ολυμπία τσαι επίσης είνι αούντε τσαι έτενη Μαλεβό . 

Τθο Δικό νάμου Κρόνιε Σhίνα το λοιπόνου έκι ο Θεό Κρόνε υζέ του Ουρανού τσαι τα Γαία  τσαι αφέγκη του Δία, ο Ατςhέ Θεό,μπρου του δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί .. Ο Κρόνε έκι περαήχου το τσαιρέ σι με τα 

Θιλενάδα σι Φιλύρα,  τθου λότζοι του Μαλεβού,ούγειε έκι σιάτη του Αϊθή σι Ωκεανού. 

Από το Μαλεβό έκι ασπηδού τθα γειτονικά Μαντινεία τσαι έκι ανταμούκχου τα γουναίκα σι Θεά Ρέα με ούγειε αποχκίε τον Ποσειδώνα το Θεό  για τα ύβατα . Α Ρέα γεννάτσε τον Ποσειδώνα τσαι νι αφήτσε να νι προσέχει α Άρνη διότσι έκι φοζουμένα τον Κρόνε. Α Ρεπα το λοιπόνου παρησιάε τθον Κρόνε σαν Δρακούλη ένα πουαράτσι ούγειε ετήνε καταγκίτσε διότσι έκι φοζούμενε να μπάτσε ατσhαιρένει τσαι νι άρει τα θέση τσαι τα δένανη σι τάνου ταν ιγής, όπφουρ εμποίτσε τσαι ετήνε με τον αφέγκη σι . 

Το Μαλεβό νι ένι αναφερίκχου με το όνουμα Κρόνιε σhίνα ο Γεωγράφο Κλαύδιε Πτολεμαίο ο τςhίτε . Επίσης ο νεούτερε Μητροπολίτα Μελέτιε τθα Γεωγραφία σι ( 17ο αιώνα  ) 

Μαλεβό μι όμορφο, σhίνα του Θεού Κρόνου 

Ο ιίδε έσ’απαραμού, τσι τσ’αν περάκαει χρόνου…

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι … γιάκεινη α εφτσή ίσια με το σhίνα να ζάνει οι χρόνου ντι . 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

…………….

Είπαμε ότι τον Πάρνωνα στα πολύ παλιά χρόνια τον έλεγαν Κρόνιον όρος. Έχουμε κι άλλο ένα Κρόνιον όρος. Έτσι λένε ένα λόφο στην Ολυμπία και επίσης λένε και αυτόν Μαλεβό . 

Στο δικό μας Κρόνιον όρος το λοιπόν ήταν ο θεός Κρόνος ο γιός Ουρανού  και της Γαίας και πατέρας του Δία. Ο μεγάλος θεός πριν τους 12 Ολύμπιους θεούς.  Ο Κρόνος περνούσε τον καιρό τουστα δαπση του Παπρνωνα , με την φιλενάδα του φιλύρα η οποία ήταν κόρη του αδερφού του Ωκεανού. Από τον Πάρνωνα μεταπηδούσε στην γειτονική Μαντινεία και συναντούσε την γυναίκα του την θεά Ρέα με την οποία απόκτησε τον Ποσειδώνατον θεό των υδάτων.  Όταν  η Ρέα  γέννησε τον Ποσειδώνα τον άφησε να τον προσέχει η Άρνη γιατί φοβόταν τον  Κρόνο. Η Ρέα λοιπόν παρουσίασε στον Κρόνο για μωρό ένα πουλαράκι και εκείνος το κατάπιε διότι φοβόταν να μήπως μεγαλώσει και του πάρει την θέση και την δύναμη του επάνω στη γη όπως έκανε και αυτός με τον πατέρα του. Τον Μαλεβό τον αναφέρει  με το όνομα Κρόνιον όρος ο γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος ο τρίτος επίσης ο νεότερος μητροπολίτης Μελέτιος στην γεωγραφία του 17ο αιώνα. 

Μαλεβέ μου όμορφε ,βουνό του Θεού Κρόνου

Ο ίδιος παραμένεις τι κι άν περάσαν χρόνια 

Καλό ξημελρωμα φιλενάδες και φίλοι …γι αυτό και η ευχή ίσα με το βουνό να πάν τα χρόνια σου . 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *