ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΤΣhίτα 30 του Οχτώμπρη 2018 . ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Τσακώνικα με το Πάνο . 

Εσυγιρίερε τα τσέα ;  τακτοποίησες το σπίτι . 

Ότσι εμπορέκα εμπήκα = ότι μπόρεσα έκανα 

Σαρούτσερε ; = σκούπισες 

Τσι καλέ σhωμό θα φκιάσερε = τι καλό φαΐ θα φτιάξεις . 

Ορή  επέκα να βράσου φακά .=   Να είπα να βράσω φακή,

Ο ‘σει αούα μοι α φακά από τα χάματα ένει ;= 

Δεν μου λες η φακή από τα χαλάσματα είναι;

( τα χαλάσματα ,στην κατεστραμμένη  Παλιόχωρα , φημίζονταν για την φακή τους διότι έβραζε γρήγορα … )  

Ο ‘σει αού μοι ποίερ ένει κάμου τσαι πφείρου σάμερε τα Παλιόχωρα ; 

Δεν μου λες ποιός οργώνει και σπέρνει σήμερα στη Παλιόχωρα ; 

Έτρου νιέ ‘πέκα . Ερημάνει οι χούρε όλοι . Κχούλοι τσαι τσιρκουνίδε ,   

Θυτρούκαει τσαι βροντάκαει όλοι τοίχοι = . 

Έτσι το είπα . Ρήμαξαν όλα τα χωράφια . Αγκάθια και τσουκνίδες φύτρωσαν και έπεσαν όλοι οι τοίχοι . 

Από έτενη το τόπο εζήκαει δύου χωριουδάτζα του παλιοί χρόνου .

Από εκείνο το τόπο  έζησαν δύο χωριά στα παλιά χρόνια . 

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μοι . Πάντα με υγεία . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *