ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τςhίτα 23 του Αωνάρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο #66 : Διαστσευή από τον  Πάνο Μαρνέρη 

…………….. Ο αρουραίο τσαι ο πφογκικό …………. 

Νία βοά τσαι ένα τσαιρέ ένα αρουραίο τα χουρέ  εκιάτσε κολλεγία με ένα πφογκικό τα τσελή . Ο αρουραίο εκαλέτσε το πφογκικό να ζάει να αριστίωει μαζύ τθαν εξοχή ,τθου χούρε ..Ο πφογκικό σαν έκι τςhού το φαέ τσαι τα κρίσα επέτσε . Θίλε μι έσι ποίου ταν ιίδε ζωή με το λιγκόνι , άμα όμως μόλερε τα τσέα μι θα ερέσερε πρεσσά τσαι ιδάφορα να φάρε . Σαν επέτσε έγκεινη τσινήκαει για τα πολικεία ,για τα  τσέα του πφογκικού . Σαν εσούκαει ο πφογκικό έκι δενάχου τθον αρουραίο με καμάρι όα τα κουτσιερά ,τα αρτούματα , τουρ άντου το μέλι τσαι όα τα φρούτα . Ο αρουραίο έκι μακαρίζου το θίλε σι πφογκικό τσαι έκι βού για τα δικά σι μοίρα . Αλλά οπά πφι ίγκιαει έτοιμοι να τσινήωει το φαΐ ανοίε ο πόρε εμπάτσε ένα άντρωπο τσαι αναγκάσταει να γκριουφτούνει . Αμα εφύτζε ο άντρωπο μπαήκαει από του κχραΐλε σου τσαι ίγκιαει παλαίγκουντε να φάνει κάτσι ασκάε . Αλλά τσαι πάλι κάκοιε εμπάτσε τάσου ,τσαι κίσου ξαναγκριούφταει … 

Ο αρουραίο τότθε γιουρήε τσαι πέτσε τθο πφογκικό . Θίλε μι εζού ένι φύου . Κάτσα εκιού να τσhούνερε μοναχό ντι όα ένταει τα καούϊδα πάσα βοά με τα Ψιούχα τθο τθούμα , εζού ένι φύου τσαι θα τσhούνου το φαέ τσαί του κρισούλε χουρίς να φοζήμα τσίπτα 

Καλλίτερα να ζήνερε τάσου τα φτώχεια δίχως να τσhέμει α καρδία ντι παρά πλούσια τσαι φοζατθά ….. 

Με το καλέ τσαι με υγεία να ξημερουθούμε 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

 ——————————————-

Μια φορά και ένα καιρό ένας αρουραίος των χωραφιών έπιασε φιλία με ένα ποντικό του σπιτιού . Ο αρουραίος κάλεσε τον ποντικό να πάει να δειπνήσουνε μαζί στην εξοχή , στα χωράφια . Ο ποντικός σαν έτρωγε το σιτάρι και το κριθάρι είπε . Φίλε μου κάνεις την ίδια ζωή με το μυρμήγκι , αν έρθεις όμως στο σπίτι μου θα βρείς πολλά και διάφορα να φάς . Αφού είπε αυτό ξεκίνησαν για την πόλη για το σπίτι του ποντικού . Μόλις έφτασαν ο ποντικός έδειχνε στον αρουραίο με καμάρι όλα τα όσπρια , τα τυριά ,τα ψωμιά το μέλι και όλα τα φρούτα 

Ο αρουραίος μακάριζε τον φίλο του και έκλαιγε για την δική του μοίρα . Αλλά εκεί που ήσαν έτοιμοι να ξεκινήσουν το φαΐ , άνοιξε η πόρτα , εμπήκε μέσα ένας άνθρωπος και αναγκάστηκαν να κρυφτούν 

Άμα και έφυγε ο άνθρωπος εβγήκαν από την τρύπα τους και προσπαθούσαν να φάνε κάτι σύκα .Αλλά και πάλι κάποιος μπήκε μέσα και ξανακρύφτηκαν . Ο αρουραίος τότε γύρισε και είπε στον ποντικό .φίλε μου εγώ φεύγω . Κάθησε εσύ να τρώς μοναχός σου όλα αυτά τα καλούδια ,κάθε φορά με την ψυχή στο στόμα , εγώ φεύγω και θα τρώ το σιτάρι και το κριθαράκι χωρίς να φοβάμαι τίποτα . 

Καλλίτερα να ζεις μέσα στην φτώχεια χωρίς να τρέμει η καρδιά σου , παρά πλούσια και φοβισμένα 

Με το καλό και με υγεία να ξημερωθούμε όλοι μας.  

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *