ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 21 —22 του Αουνάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα .. 

περίπατε το Αραΐζι : του Πάνου Μαρνέρη . 

 

Σάμερε εκάνα να ποίου νία επίστσεψη το θίλε μι το Τσιτέλη τσαι το Βατζέλη το Μπεκύρο .( Αργούτερα εκάνε τσαι ο Παύλε ο Λάτση )

Ένι φερτέ το Αραΐζι ούγειε ένι  ένα μέρη δυκικά από το Στένουμα τα Παλιόχωρα τσαι Ανατολικα από τον ονουμαστέ Κώστα τα Παλιόχωρα . Ο Κώστα ένι έχου παρτέ ταν ονουμασία από τον Μιτσή Κωσταγκή ούγειε  εσκωτούτθε από τουρ αϊθήνε σι διότσι ο νιε ‘νιουρήαει όπφουρ εκι γιουρίζου από τα μάχη βαφτέ με  αίματα. 

Ατζά μερία λίγο Βόρια α Σέα . Όρπα ίγκιαει οι τςhεί  αϊθήνε σαν οράκαει του Τούρτσοι να θήνωει του τραπεζουτοί, καλεστοί τθο Κατέϊκο γάμο χαμεά τα τραπέζια .

Τθα δυκικά μι ένι ο όμορφο Εριόντα με το Κάστρι σι .. 

Όρπα έκι ο διτσέφαλε φτερουτέ ούϊθι πφι έκι φειάτθου το Θησαυρέ: έγκεινη ένι έχου να αλήνει ο Θρύλε. 

Α αλήιθα ένι ότσι α Παλιόχωρα έκι νία ατςhιά χώρα κατά του βυζαντινοί χρόνου, ούγειε καταστρέφτε το 1260 από του Σταυροφόροι . Επρωτοκακοιτσήτθε από τουρ  Ορειάτε τον ιίδε λαό με έτεοι τθου Πρασιαί τθα Πάκα του Αγιελιδίου .. 

Τσαι το βάθη τθα Βόρια ,ο Τςhουμία μι, ο τόπο μι, τα παιδικά μι λημέρια . Ταν αγκονή σι τα Μαρνερέϊκα κονάτζα. Πρεσσοί αναμνήσε, όμορφοι οι πλέτεροι από έντενη τον Άγιε ( Τθα παρέα νάμου τόπο . 

Με σφιχτά καρδία τσαι με δάκρυα του πλέτεροι βολαί ένι  αποχωρισκούμενε  έντενη τον Άγιε τόπο ….

  

 Ως να ξαναμόλουμε … ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ..

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

……………

Σήμερα ήρθα να κάνω μια επίσκεψη στον φίλο μου τον Τσιτέλη και στον Βαγγέλη τον Μπεκύρο ( Αργότερα ήρθε και ο Παύλος Λάτσης)

 Έχω έρθει στο Αραΐζι το οποίο είναι ένα μέρος δυτικα από το Στένωμα της Παλιόχωρας και Ανατολικά από τον ονομαστό Κώστα της Παλιόχωρας . Ο Κώστας έχει πάρει το όνομά του από τον μικρό Κωσταντή ο οποίος σκοτώθηκε από τα αδέλφια του  γιατί δεν τον εγνώρισαν ό´ταν εγύρισε από την μάχη βαμμένος με αίματα Απέναντι κα λίγο Βόρια η Σέλα . Έκει ήσαν τα τρία αδέλφια σαν είδαν τους Τούρκους να σφάζουν τους τραπαζωμένους , καλεσμένους στον Κατέϊκο γάμο χαμηλά στα Τραπέζια . Στα Φυτικά μου είναι ο όμορφος Οριόντας με το κάστρο του . Έκει ήταν το δικέφαλο φτερωτό φίδι που φύλαγε τον Θησαυρό:

Αυτά έχει να λέει ο θρύλος ….Η αλήθεια είναι πως η Παλιόχωρα ήταν μία σημαντική   πόλι  κατά τους βυζαντινούς χρόνους η οποία καταστράφηκε το 1260 από τους Σταυροφόρους …Επρωτοκατοικήθηκε από τους Ορειάτες τον ίδιο λαό με αυτόν των Πρασιών στην Πλάκα του Λεωνιδίου .. Και στο βάθος στα Βόρια ο τόπος μου, τα παιδικά μου λημέρια ..Στην άκρη του είναι τα Μαρνερέϊκα κονάκια . Πολλές αναμνήσεις, όμορφες οι περισσότερες από αυτόν τον Άγιο τόπο . 

Με σφιγμένη καρδιά  και με δάκρυα τις περισσότερες φορές, αποχωρίζομαι αυτόν τον Άγιο  τόπο ..

..Ως να ξανάρθουμε …. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ …. 

………………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………………….

 

  

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *