ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….,,

ΤΣhίτα 28 του Αμάη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα . 

Πάνο Μαρνέρη : πρόεδρε τα Τσακωνοπαρέα ..

Αλικογκία νια αμέρα παρατάνου για να μπαήωει όα τα αποτελέσματα .. 

Ένι α πρώτε βοά πφι έν ψηφίζου το τόπο μι . Ο θα ποίου ούτε ένα σχόλιε πάρα μόνιου θα συγχαρού όλοι του νιτσητέ . Συγχαρητήρια σε όλοι του σύμβουλοι , του τοπιτσοί προέδροι , τσαι το Δήμαρχο νάμου το Χαράλάμπο το Λυσίκατε . Έτθε έχουντε έργο απουρτέσε  νιούμου . 

Προστατέψετε το τόπο νάμου με τα κουλτούρα σι . Προστατέψετε το κειμήλιε  , το θησαυρέ νάμου τα γρούσσα νάμου . Ένι σίγουρε ότσι θα νι ποίετε . Α γρούσσα νάμου ένι πιο ακριβά τσαι πιο ανεχτίμητε από τα λιμάνια , τσαι του πορίλε τσαι τα παρόμοια  έργα .. 

Άμα  τσαι χάμε τα γρούσα νάμου , θα χάμε τα ταυτότητα νάμου.. 

Ο’νι απαραμούντα τσίπτα άλλιου , από σενεί του πολίτε να σταθούμε το πλευρέ  νιούμου τσαι να νι μου στηρίξουμε .

 Κα νιούμου επιτυχία τθο έργο νιούμου . Α Τσακωνοπαρέα  όπφου τσαι το παρελθόν θα ένι δίπα νιούμου .. 

 Κα νιούμου θητεία … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

—————————————————————

Καθυστέρησα μία ημέρα για να βγουν όλα τα αποτελέσματα . 

Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζω στον τόπο μου . Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο πάρα μόνο θα συγχαρώ τους νικητές . Συγχαρητήρια σε όλους τους σύμβουλους τους  τοπικούς  προέδρους και τον Δήμαρχο μας τον Χαράλαμπο τον Λυσίκατο . Έχετε έργο μπροστά σας . Προστατέψετε τον τόπο μας και την κουλτούρα του . Προστατέψετε το κειμήλιο , τον θησαυρό μας , την γλώσσα μας . Ειπμαι σίγουρος πως θα το κάνετε . Η γλώσσα μας είναι πιο ακριβή και πιο ανεχτίμητη από τα λιμάνια και τους δρόμους και τα παρόμοια έργα . 

Άμα και χαλσουμε την γλώσσα μας θα χάσουμε την ταυτότητα μας . 

Δεν παραμένει τίποτα άλλο από μας τους πολίτες να σταθούμε στο πλευρό σας και να σάς στηρίξουμε . Καλή σας επιτυχία στο επργο σας Η Τσακωνοπαρέα όπως και στο παρελθόν θα είναι δίπλα σας .. 

καλή σας θητεία …… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *