ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

——————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————-

2019 . ΑΤσακωνοπαρέα .. 

Για του νέοι #124  : του Πάνου Μαρνέρη 

Ανιούριστε = αγνώριστος  ……………Ανάγκια =αγνάντια 

Αξούριστε = αξύριστος ………………..Αγκοδέρου = υποφέρω 

Αγκραίνου = γατζώνομαι ………………αγκατέ = φράχτης 

Διπρουκχούμενε = διπλώνομαι ,μπουρδουκλώνομαι 

Αγκραόζα = αχτένιστη , ατιμέλητη 

Έτρου αξούριστε όπφουρ εκάνε ένι ανιούριστε = 

Έτσι αξύριστος όπως είρθε είναι αγνώριστος 

Τάσου τα καρβουνοθήκα έσα ακαλυνούμενε ; Ανιούριστε έσι 

Μέσα στην καμινιά κυλιόσουν ; αγνώριστος  είσαι 

Εζάκα να ασπηδίου τον αγκατέ αγκράκα ,  χκιουπήμα χάμου τσαι στρουμπουλία το  πούα μι = επήγα να πηδήξω τον φράχτη , αγκιστρώθηκα , χτυπήθηκα κάτω και στραμπούληξα το πόδι μου . 

Ορή όρκο μι μπάε τα ανάγκια να ‘ράρε παρήα ένι α Μάτη ντι πφι 

 έκι ζατά  τα  χώρα για κουμπάνια ; = Να όρκε μου έβγα στ’αγνάντια να δεις αν έρχεται η μάννα σου που είχε πάει στο χωριό για ψώνια ;  

Όπφουρ έμα έγκου εδιπρούμα ,ετσιτά , τσαι φαήκα τα σhούκχα μι 

Όπως πήγαινα διπλώθηκα , έπεσα , και έφαγα τα μούτρα μου . 

Πφουρ έσι έτρου βρε θεριακουτά ‘γκραόζα ; = πως είσαι έτσι βρε θεριακωμένη , ατιμέλητη ,(αχτένιστη)  . 

Έτζε να φκιαστήρε βρε αγκραόζα = πήγαινε να φτειαχτείς βρε ατιμέλητη (αχτένιστη ) . 

Τόσιου πρεσιού εντούτσερε τσαι έσι αγκοδέρου έτρου ; = 

Τόσο πολύ εκτύπησες και υποφέρεις τόσο πολύ …. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *