ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Τςhίτα 4 του Δετσέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Τσακώνικα με το Πάνο : Το μουάρι του Παπάγιωργα #3 

…Τα όγια του τσείου του Νικόα ακριβώς όπφου σε εγράβε .. 

Εγηναι μια Μεγάλη Πλημηρα στης 4 12  1938 η πλημηρα αυτη 

ηχε γινη ουτε απο εκατο χρονη  Το νερο Αυτου του ξεροποταμου 

που λεγεται Τσηαρδακη εσηκοθηκαι περιπου 7 Μετρα και εγιναι ανημερα της  Αγιας Βαρβαρας κατα της οχτω το προη . 

Αν ηταναι νυχτα θα επερναι και τα ατομα ήτανε περιπου 11 

και τα μουλαρια ηταναι 8 . Στο διαμαισο της πεδιαδα βρισκοταν μια σπιλια η ωπια  ηταν κοντά στο ποταμι και βρισκοσαν τα μουλαρια 

 του γεοργιου Τριανταφιλου Γκουβυση και τα μουλαρια 

Κοσταντηνου Μανουσου του Αντονιου και του Θεοδορου Ιωανου 

Παρασκεβά τα οποια τα πειραι και τα πηγαι στη θαλασα . 

η διαδρομή της σπηλιάς μέχρι τη θαλασα ηναι περιπου εναμιση 

χηλιομετρο , αλα εκη εβρεθηκαι ενας ανθροπος ο οπιος μολης το κημα τοπηναι και το εφερναι εμπόρεσαι και το γλητοσαι το μουλαρι  του Παπα-γιοργα τα δε αλα επιγαναι όλα ψοφια στη θαλασα. 

………………………………

Ενάτθε νία  ατςhά πολυμπρία τθου 4 / 12 / 1938 . Ετσιτάπα πολυμπρία ο ‘κει νατά για 100 χρόνου.  Το ύο από έντενη το τσεροπόταμο πφι νι είνει αούντε Τσhαρδάτσι ετθάτσε σκεδόν

 τα εφτά μέτςhια τσαι ενάτθε ταν ιίδε αμέρα πφι έκει α γιορτά

 τα Αγία Βαρβάρα  κατά τουρ οχτώ α ούρα τα σύνταχα . Αν έκει νιούτθα άκει θα ν’)άρει τσαι του  νοματαίοι , ίγκιαει σκεδόν εντεκα  (νοματαίοι  )τσαι τα μουάρια ίγκιαει οχτώ . Τθο διάμεσε του κάμπου έκει ερικχούμενε ένα σπήλη  πφι έκει κοντά το τσεροπόταμο τσαι 

τάσου ίγκιαει τα μουάρια  του Γιώργου Τριαντάφυλου Γκουβύση τσαι τα μουάρια του Κωσταγκή Μανούσου του Αντώνη τσαι του Θόδωρου Γιάννη Παραστσεβά τα οποία σε άτζε τσαι σε αποσούτσε τα θάασσα .

Α απόσταση από το σπήλη ως τα θάασσα είνει γιούρε το ενάμισιου χιλιόμετρε . Αλλά όρπα ερέστε ένα άντρωπο ο οποίε όπφου το τσύμα νι έκει κατακίντα ,νι έκει  έγκουντα τσαι  φερίκχουντα ,  εκατουρθούτσε τσαι εγλυτούτσε το μουάρι του Παπάγιωργα  τα δε άβα εζάκαει όα ψόϊθα τα θάασσα ….. (επρίτθαει ).

………… Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μοι . ……… 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *