ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


 

  ………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τςhίτα 9 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι 

…… Ο ΤΣΥΝΗΓΟ …… του Πάνου Μαρνέρη 

Μπαήτσε ένα τσυνηγό , το λόγγο για να ζάει 

Τσε Όρπα καλοί κολλέγοι μη , θηράματα να οράει . 

Όρπα πφι έκει τσυνηγού τσε γιούρε έκει ξεικάζου 

Πρεσιού έκει δοτσηκχούμενε , τα φύση έκει θαυμάζου . 

Καμαρουτά νια πφέτζικα πουρτέσε ση νι  οράτσε , 

Τθαείε το ντουφέτσι ση το στόχαστρε ση εμπάτσε

Τα σκανδάλη ο διάτθυλε έτοιμο να τραβήτσει 

Κάτσι νιε κάνε άξαφνα νι αφήτσε για να φύτσει . 

Νι’ οράτσε όμορφο πρεσιού , τσε κάπφου νι’εφαγγείστε 

Πφε ‘κει περήφανε πρεσιού τσε για να ζεί νι’ αφήτσε .. 

Πφέτζικα όμορφο πουλί ,το λάλημα  ντι ενιάκα 

Σα στάτθερε απουρτέσε μοι τα λογικά μοι  ‘Χάκα 

Πάνος Μαρνέρης ..   

Εβγήκε ένας κυνηγός στο λόγγο για να πάει 

Και έκει φίλοι μου καλοί , θηράματα να δει . 

Έκει που εκυνήγαγε και γύρω του εκοίταζε

Πολύ αφουγκραζότανε την φύση τηνε θαύμαζε  

Καμαρωτή μια πέρδικα μπροστά του τηνε είδε 

Σήκωσε το τουφέκι του στο στόχαστρο του εμπήκε 

Και τη σκανδάλη το δάκτυλο   Έτοιμο να τραβήξει 

Κάτι τού είρθε ξαφνικά την άφησε να φύγει

Την είδε όμορφη πολύ και κάπως του εφάνη

Που ήταν περήφανη πολύ την άφησε να ζήσει .

Πέρδικα όμορφο πουλί το λάλημα σου άκουσα 

Μπροστά μου σαν εστάθηκες τα λογικά μου έχασα 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *