ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 Τςhιίτα 9 του Απρίλη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Διάλογο #44γ : παππού εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Παππού τσι έσι Μαστορέγκου ; 

—Τσίπτα όρκο μι επέκα να σκάψου λιγάτσι

-Έα να κατσάμε λιγάτσι παππού να ξακεισταθείρε να ντ’οράου τσιόα.

—Ναι καμπτζί μι να μόλου να κατσάου λιγάτσι  να αναχλιάνει α καρδία μι  μαθές .. 

—Τσί θα αλεί αναχλιάνει παππού ; 

—Να όρκομι να ξακεισταϊθεί να σhονιστεί να χαλαρούει να ηρεμήσει . 

—Τσαι γιατσί έσι σκάφου παππού  ;

—Να όρκο μι να φτύου κάνα κρέμου , θα σι βάλου αναχλά για να μπαήωει ογληγορούτερα . 

—Έγκεινη το αναχλά τσι θα αλεί πάλι παππού επίτηδες νι έσει ποίου να μι μπερδέψερε… 

—Ναι επίτηδες νιε εμπήκα όρκο μι  αλλά για να μαθένερε τα γρούσα τσαι όχι να ντι μπερδέψου …

—Τσι ένι το αναχλά παππού ; 

—Αναχλά ένι όρκο μι : ότσι ου ‘νι βαθεία , είνι ρηχά … άλλιου το αναχλιαίνου ( ένι ξακεισταίνου , ένι σhονισκούμενε , ένι χαλαρούκχου  τσαι άλλιου τα κρέμα ,σκούντα ,είνι αναχλά , ου ‘ν βαθεία είνι ρηχά . 

—Εντάξει παππού νιε καταβήκα . Έμα έχα τον εμαλέ μι να ντι ρωτήου τσαι να μ’αλήερε τα συνέχεια  για τουρ ονουμαστιτσοί  γιορτέ  αλλά ο ‘νι προαβαίνα παππού , ένι έγκα τθο σκολείε . 

-Να ζάρε καμπτζί μι α ούρα κα τσαι να έχερε ταν εφτσή μι καρδία μι 

……………………….

Παππού τι Μαστορεύεις ; 

Τίποτα παιδί ου είπα να σ κάψω λιγάκι . 

Έλα να καθήσουμε παππού να ξεκουραστείς να σε δω κιόλας . 

Ναι παιδί μου να έρθω να καθήσω λιγάκι να ηρεμήσει να (ξεκουραστεί ) η καρδιά μου μαθές . 

Τι θα πει να αναχλιάνει παππού ;

Να όρκε μου να ξεκουραστεί να ζεσταθεί να χαλαρώσει να ηρεμήσει 

Και γιατί σκάβεις παππού ;

Να παιδί μου να φυτέψω κάνα κρεμμύδι , θα τα βάλω ρηχά (αναχλά)  για να βγούν γρηγορότερα.

Αυτό το αναχλά τι θα πει πάλι  παππού επίτηδες το κάνεις  για να με μπερδεύεις ;

Ναι επίτηδες το έκανα αλλά για να μαθαίνεις την γλώσσα και όχι για να σε μπερδέψω . 

Και τι είναι το αναχλά παππού; 

Αναχλά είναι όρκε μου ότι δεν είναι βαθειά είναι ρηχά άλλο το αναχλιαίνω (ξεκουράζομαι , ζεσταίνομαι , χαλαρώνω ) και άλλο το τα κρεμμύδια ,τα σκόρδα είναι(αναχλά) δεν είναι βαθειά , είναι ρηχά  

Εντάξει παππού είχα στο μυαλό μου να σε ρωτήσω και να μου πεις  για τις ονομαστικές γιορτές αλλά δεν προλαβαίνω παππού, πάω στο  σκχολείο. 

Να πας παιδί μου η ώρα η καλή και να έχεις την ευχή μου μέσα από την καρδιά μου . 

Καλό ξημέρωμα .. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *