ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

 ΤΣhιίτα 7 του Αγούστου 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Σε έμα ξεικάζου τσαι ο ‘μα κιστίου τουρ εψιού μοι. 

Έτρου λαμπερά λαμπερά όπφου σε έμα ορού γιομήντα ίγκιαει με ευτυχία το ψιουχάϊθι  μοι . 

Επεράτσε πρεσά ούρα ως να κιστίου ότσι ο τσείε μοι ο ‘κει χωρατέγκου μαθέ  τσαι ότσι τσαι τα δύου ένταει τάλαρα ίγκιαει καταδικά μοι….. Για έτενη  το τσαιρέ έκει τθα σίγουρα ένα θησαυρέ αφού το ατσhίτερε φιλοδώρημα ο ‘κει ξεπερνούντα του  2-3 δεκάρε . 

Οξόν κάθε Άγουστε οι 3 δεκάρε ίγκιαει σούντε το δίφραγκο άμα έμα που όα τα χαρούπια από το κχοκχόγι . Από τσι ίγκιαει κρχιούντε τσαι μαζούκχουντε όα τα χαρούπια οι χωρόγοι , έμαει  έγκουντε ενεί τα καμπτζιοβόλια από κίσου τσαι έμαει ξετρουπούκχουντε τα απαραματά χαρούπια τάσου από τουρ απφαλίε τσαι τουρ αφάνε . Έγκεινη έκει το κχοκχόγι …. 

Για να ευχαριστήου  το καλέ μοι τσείε , του λίγοι αμέρε πφι αραμάτσε το Τερέ , έμα  έγκου καθημερινά τα βρύση να νι  φέρου δροσερέ ύο από τα βρύση με το κουνάτσι  .

Νίληνε  τα Τσακώνικα , μπίτι να μη ντραπήρε 

Ένει α γρούσα ματη μοι σε όποι’ ρωτεί να αλήρε . 

Με το καλέ να ξημερουθούμε . Κα συνταχινά νάμου . 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *