ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

   

    ………ΤΟ ΧΩΡΙΟΥΔΑΤΣΙ……

 Τςhίτα 31 του Αωνάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

 Φασαρία τσαι σαματά, ζωντάνια τσαι ξεφαντούματα,

Φωναί τσαι αρακαλίσματα ,  βάματα τσαι χαϊδοκαμούματα ,

φοβέρε τσαι παρακαλετά από τα  καμπτζία , λιανοτράγουδα  ντιλιβιρομερακλούματα ,τρουκανοντούματα ,κουδουνόηχοι , κακαρίσματα ,βιατσίματα  γκαρίσματα , χιλιντρίσματα  , κραξίματα , κχαούματα, τσαι νιαουρίσματα  

 ´Εντεοι οι μαγνητοφωνιστοί τάσου το μνημονικό μοι , τόσιου γνώριμοι σε ενίου ήχοι έκει το χωριουδάτσι μοι .

Με τα ταλαιπωρετά  γουναίκα να γιουρίζει από τα χούρα ,τσαι να φωνιάντει  τον όνε . ( Χααα  βρε ακλεριαστέ , ορεί , ορεί 

ούτε ένα σκαοπακιούνι ό’νει μπορούντα να μπαεί , 

χαα βρέ πφι να ντη  φάει ο βράχο . ) 

Ντεεέ πφι να ντη φάει ο λιούκο τα βαθεία , για Όρα νοι για τα ξένα χούρα τον,αέρα το αγιάτσιχο , βάρδα να μπάτσε τσε ποτσουθήρε κάνα γουμαριούλι , ντεεε βρε λιουκοφαΐδι . 

 

Ούτε το χαα ,ούτε το ντεε , ες’ νίου του πορίλε 

Ούτε φύτσε βρέ λιουκαφάημα ,μη ποίνερε ζηνίλε . 

Α γρούσα όμως θίλοι μοι ,εν’ πρέπον ν’ αραμάει

Τςαι μη  σα κούε ταν άμπελε , κολέγοι μοι να ζάει….. 

Καλε ξημέρουμα …ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *