ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τςhίτα 29 του Γενάρη 2019 :   Τσακωνοπαρέα μοι  . 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο : Ο άντρωπο τσαι ο Σάτυρε.. 

Είνει αούντε ότσι νία βοά ενάτθαει θίλοι ένα σάτυρε τσαι ένα άντρωπο. Άμα εσούτσε το χειμωνικό τσαι αρχινήε α κρυάδα  άντρωπο έκει φερίκχου του δύου σοι πάμε πουρτέσε από το τθούμα σοι τσαι σε έκει φουσού για να σhονιστεί. Τσαι αφού ο σάτυρε νιε ερωτήτσε γιατσί νι ένει ποίου έγκεινη , ο άντρωπο νιε απογήτθε . 

Νι ένει ποίου όγο το  ότσι ένει ποία κρυάδα ,  για να σhονιστού .

Νία άβα βοά κάκοιε εκαλέτσε του δύου θίλοι να αριστίωει … 

Έα όμως πφι το κρίε έκει δέσουντα . Τότθε ο άντρωπο έκει κόφου το κρίε σε γουλίε ,  νι έκει φερίκχου τα γουλία  πουρτέσε το τθούμα σι τσαι νι έκει φουσού να νι ψιουχράνει για να νι βάλει το τθούμα σι τσαι να νι ματθάτσει .  Ο σάτυρε τσαι πάλι νιε ρωτήτσε για ποίε όγο έκει ποίου έγκεινη  .Ο άντρωπο νι απογήτθε . Νι ένει ποίου έγκεινη για να ψιουχραϊθεί το κρίε όγο ότσι ένει δέσουντα πρεσιού . Άμα τσαι ενιάτσε τον απογημό ο σάτυρε νι επέτσε : Ενίου να μη  μι υπολογίζερε για θίλε ντι διότσι από το τθούμα ντι έσει μπάνου τσαι σhόμαση τσαι κρυάδα…

Ο  Μύθο να μου ένει αού ότσι ένει πρέπουντα να αποφύνουμε  αντροίποι για τουρ οποίοι έμε δίβουλοι … τσαι ο ‘με ξέρουντε σι . 

 Άντρωπο πφι ο ‘σει ξέρου νι , να μην εμπιστευτήρε

τα όσα τσαι να ντι αλεί , κίστι να μη σι δείρε..

Σάτυρος =  τραγόμορφος , τραγοπόδαρος … 

………. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ……….

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

………………………………………

Λένε πως μία φορά έγιναν φίλοι ένας σάτυρος και ένας άνθρωπος . 

Όταν έφτασε ο χειμώνας και άρχισε να κάνει κρύο , ο άνθρωπος έφερνε τις δυό του παλάμες μπροστά από το στόμα του και τις φύσαγε για να ζεσταθεί. Όταν ο σάτυρος τον ρώτησε  γιατί το έκανε αυτό ο άνθρωπος του απάντησε . Το κάνω λόγο του ότι κάνει κρύο για να ζεσταθώ . Μία άλλη φορά κάποιος κάλεσε τούς δύο φίλους να δειπνήσουν . Έλα μου όμως που το κρέας ήταν πολύ ζεστό ( έκαιγε ) .

Τότε ο άνθρωπος το έκοβε σε μικρά κομμάτια  έφερνε  το κάθε μπροστά από το στόμα του και το φύσαγε  να κρυώσει πριν το βάλει στο στόμα του και το μασήσει . Ο σάτυρος καί πάλι τον ρώτησε για ποιό λόγο έκανε αυτό . Ο άνθρωπος απεκρίθει . 

Το κάνω αυτό για να κρυώσει το κρέας λόγω του ότιέναι πολύ ζεστό (καίει)  . Με το που άκουσε την απάντηση ο Σάτυρος του είπε . .. 

Εμένα μη με υπολογίζεις για φίλο , γιατί από το στόμα σου βγάζεις και κρύο και ζέστη . Ο μύθος μας λέει ότι : 

Να αποφεύγουμε τους ανθρώπους για τους οποίους αμφιβάλουμε 

Κα δεν τους ξέρουμε . . 

……. Καλο ξημέρωμα …. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *