ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τςhίτα 24 του Δετσέμπρη 2019 : Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

Ηλεχτρικά κουζίνα #11: του Πάνου Μαρνέρη … 

— Θωμαή εεεε Θωμαή  ό ‘σι ορουμένα……

— Ορή καψο Σιούλα είνι ζυγούντε οι γιορτέ τσαι πέκα να συγιρίσου τα τσέα  να  ετοιμασκούμαει . 

— Κα έσι ποία έμα  θέα να ντι αλήου τα νέα … Αβήκα γράμμα από τον υζέ μι  το Γιώργο … 

— Καού νιε δέτθερε Σιούλα καού νιε δέτθερε.. 

— Με γράφουντα το έρμο ότσι μ’ένι θυμούμενε πάσα αμέρα, ένι έχουντα ταν ένοια μι τσαι αφού ο ‘νι αρίκχα ταν απόφαση να ζάου ταν Αμεριτσή θα μόλει ετήνε .. 

— Ο Θεό ένι ατςhέ  Σιούλα Οράτσερε πφι έσα χολήα, να ο Χριστε πφι  ντ’ενέτζε τσαι το γραμμάτσι από τον υζέ ντι .. 

— Τσαι κια να ντι αλήου τσαι το καλύτερε !, 

— θά μόλει έδαρη του Χριστού; 

— Το καουτσαίρι θα μόλει Θωμαή θα μόλωει οικογενειακώς … 

— ουουου τσι ωραία με το καλέ με το καλέ 

— Έα πιο κοντά να ντ’αλήου το καλύτερε … 

— Έα Άλε μι Άλε μι … 

— Έα πιο κοντά να μη φωνηάντου τσαι νιαθού σε όα τα γειτονία … 

— Κάτσα κάτσα ένα λεφτέ να αειδάσου του χέρε μι να κχαμπάου το παναϊθούρι τα καμάρα .  Έα κια έσι ; 

—Ορή το καμάρι μι μ’απολύτσε νια επιταγή δύου χιλιάδε δολάζhια … 

— Σε κα μερία βρε Σιούλα  ο Θεό να νι έχει κά ..τσαι με το καλε να νι δετθείρε ετήνε τσαι όα ταν οικογένεια .

Να γιομήσει με αγάκη του καρδίε νάμου α γέννα του Χριστού νάμου .. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

………………………….

—Θωμαή εεεε Θωμαή  δεν φαίνεσαι…… 

—Να καψερή Σούλα φτάνουν οι γιορτές και είπα να καθαρίσω  το σπίτι να ετοιμαζόμαστε ….. 

—Καλά κάνεις ήθελα να σου πω τα νέα..  Έλαβα γράμμα από το γιο μου το Γιώργο..

—Καλώς τα δέχτηκες Σούλα καλώς τα δέχτηκες.. 

—Μου γράφει ο καημένος ότι με θυμάται κάθε μέρα έχει την έννοια μου και αφού δεν παίρνω την απόφαση να πάω στην Αμερική θα έρθει αυτός.. 

—Ο θεός είναι μεγάλος Σούλα είδες που στεναχωριόσουν  να πού  Χριστός  σου έφερε και το γραμματάκι από το γυιό σου.. 

—Και που να σου πω και το καλύτερο…. 

—Θα έρθει τώρα τα Χριστούγεννα ;

—Το καλοκαίρι θα έρθει Θωμαή θα έρθουν οικογενειακώς. 

—Ουουου . Τι ωραία με το καλό με το καλό!!! 

—Έλα πιο κοντά να σου πω το καλύτερο.. 

—Έλα πες μου πες μου… 

—Έλα πιο κοντά να μη φωνάζω και ακουστώ  σε όλη τη γειτονιά… 

— Κάθισε κάθισε 1 λεπτό να αδειάσω τα χέρια μου να κατέβω στο παράθυρο της καμάρας , έλα που είσαι; 

—Να το καμάρι μου μου έστειλε μία επιταγή 2000 δολλάρια …. 

—Σε καλή μεριά βρες Σούλα ο θεός να τον έχει καλά και με το καλό να τον δεχτείς αυτόν και όλη την οικογένεια του.. 

Να γεμήσει με αγάπη τις καρδιές μας η γέννννηση  του Χριστού μας .. 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *