ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τσhίτα 24 του Αωνάρη 2018. 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι  # 42 

Ο ‘σει αού μοι ; = δεν μου λές ; 

Τσι να ντ’ αλήου = τι να σου πώ

Άλε μοι ότσι έσει Θέου  = πες μου ότι θέλεις 

Ε τότθε να ντ’ αλήου = ε τότε να σου πώ 

Άνοιτσε το κοφτέ ντοι τσαι άλε μοι = 

Άνοιξε το κομμένο σου και πές  μου

Μα πφι να ντ’ αλεί ο παπά ταν αβουτάνα = 

Μα που να σου πει ο παπάς στο αυτί . 

Με  ‘κχράερε ως πφι να μοι νι αλήερε = 

Με ‘σκασες ως να μου το πεις . 

Νίου με’σει ; = με ακούς ;

Για κουφό με ‘σει περαήχου ; = Για κουφό με περνάς  ;

Μα πφι να μπαήωει τα ξόϊδα ντοι  ( κατάρα ) =

Μα που να σου βγούν τα μάτια  ( κατάρα )

Άνοιτσε τα ξόϊδα (εψιλοί ) ντοι =άνοιξε τα μάτια σου 

Τα γρούσα να σβαήσερε         = την γλώσσα να διαβάσεις 

Άνοιτσε το τθούμα ντοι           = άνοιξε το στόμα σου 

Τα γρούσα να νιλήρε.              = την γλώσσα να μιλήσεις 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *