ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Tshίτα 21 ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ

Θιλενάδε τσαι θίλοι . Επεράτσε τσαι α χιλιοτραγουϊδιστά 

γιορτά νάμου .  Έκει νία γιορτά πφι πραγμακικά όλε ο κόσμο εκοκιάε το κάλεσμα νάμου . Αν όχι όλε πρεσέ . Α Τσακωνοπαρέα ένει Ευχαριστούα το καθένα χουριστά τσαι όλοι νιούμου μαζύ για  έγκεινη το κόκιασμα , έγκεινη το αντάμουμα . Ευχαριστούντε έμε όλοι νιούμου τάσου από του καρδίε νάμου . Τα καμπτζία νάμου , οι συνεχισταί τα γρούσα νάμου ,  ίγκιαει υπέροχα. ΕΜΕ Ευχαριστούντε όα τα καμπτζία ατσhά τσαι μιτσά , έμε Ευχαριστούντε τον αϊθή σύλλογο με το υπέροχο  χορευκικό , τσαι ταν ορχήστρα πφι αφιλοκερδώς να μου διαστσεδάε. Το Δήμαρχο, αντιδήμαρχο  τσαι όλοι τουρ άλλοι καλλεστοί …εμαθήκα ότσι έκει όρπα τσαι ο τσύριε Τσιγγούνη τον οποίε ό ‘νει νιουρίζου τσαι γιάκεινη όχι μόνο ο χαιρεκία αλλά ούτε καν ανανέγκα. Νιε είνει κχαράχου συχώριε  . Συχώριε επίσης ένει κχαράχου  από όποιε δήποτε άλλε εξεχάκα  …Αλλά το θέμα του ήχου με σεκλεκίε πρεσιού . Έκει απαίσιε τσαι ένει λυπούμενε τσαι κχαράχου νιούμου συγγνώμη για έγκεινη . Έτθε έχουντε τον όγο μοι ότσι ο θα ναϊθεί ποτέ ξανά  . 

Ένει κχαράχου προσωπικά συγγνώμη , από όα τα καμπτζία από όλοι πφε αβήκαει μέρη τσαι εδουλεύαει τόσιου πρεσιού για να παρουσιάσουμε κάτσι όμορφο . Αλλά τάν ατςhά συχώρεση νι ένει κχαράχου από το κόσμο  πφι εκάνε να να μου οράει . Ο ‘ νει ξέρου τσι ενάτθε τσαι  ο ‘νει ο ειδικό για να  νι εξηγείου . Ένει ξέρου ότσι ο δουλεύε . Τσαί πάλι συγγνώμη ……. 

………….. 

Φιλενάδες και φίλοι . Επέρασε και η χιλιοτραγουδισμένη γιορτή μας . Ήταν μιά γιορτή που ο κόσμος εκόπιασε στο κάλεσμα μας . Αν όχι όλοι , πολλοί .Η Τσακωνοπαρέα ευχαριστεί τον κάθε ένα χωριστά και όλλους μαζύ γιά αυτό το κόπιασμα , αυτό το αντάμωμα . Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας . Τα παιδιά , οι συνεχιστές της γλώσσας μας , ήταν υπέροχα .  Ευχαριστούμε  όλα τα

Παιδια μικρά και μεγάλα , ευχαριστούμε τον αδελφό σύλλογο με το υπέροχο χορευτικό , την ορχήστρα που μας διασκέδασε αφιλοκερδώς

τον Δήμαρχο και όλλους τους καλεσμένους μας . Έμαθα πως ήταν παρών και ο Κος Τσιγκούνης  τον οποίον δεν γνωρίζω δεν χαιρέτισα αλλά ούτε καν ανέφερα .του ζητώ  (συχώριο ) Συγγνώμη . Συγγνώμη για όποιον άλλο ξέχασα Αλλά το θέμα του ήχου με στεναχώρησε πολύ . Ήταν απαίσιο και λυπάμαι πολύ και σας ζητώ συγγνώμη για αυτό . Έχετε τον λόγο μου πως ποτέ δεν θα ξαναγίνει.

Ζητάω προσωπικά συγγνώμη από όλα τα παιδιά και σε όσες και όσους έλαβαν μέρος και εδούλεψαν τόσο πολύ, για να παρουσιάσουμε κάτι όμορφο . Αλλά την συχώρεση την μεγάλη την   ζητάω από το κόσμο που είρθε να μας δεί . Δεν ξέρω τι έγινε και ούτε είμαι ο ειδικός για να το εξηγήσω . Ξέρω πως  δεν δούλεψε. 

Και πάλι Σ Υ Γ Γ Ν Ω Μ Η ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *