ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
Τσhίτα 20 ΤΟΥ ΜΑΤΖΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη …
………..Ζαρίτσι # 5 ………
Μόλις έκει φύα α νία τράτα , από ότσι έκει ποία τα καλάθα ση , έκει παρήα α άβα . Οι γλάροι παραμονέγκουντε να αβράτσωει κανιά μαρίδα , μαζύ τσε ενεί τα γλαρόπουα τα Στερία έτοιμα να αβράτσουμε κανιά ντρεουτά μαρίδα πφι έκει ξεφήα τα δίχκυα ..
Έτανη ταν εποχή ο ‘ κει γινούμενε να μη δη το παρών , του καουτσερινοί μήνοι , Τράτα από Τερέ , από τα Κοιλάδα ή´ από άλλιου μέρη τα ατζά Αργολίδα .
Από το Τερέ α Τράτα του Σπύρου του Αλευρά ( Σπυρέζου ) με το συνέταιρε ση το Λία το Κουνιά ( Ρούκουνα ). Το Νιχάλη το Μανούσο με συνέταιρε το Λάμπη το Κουνιά τσε το Μήτρο το Λυσίκατε (Ξύστρα)
με συνέταιρε το Παναγιώτη Σαπουνάτση ( Ποτέζο ) .
Από τα Σαμπακική έκει του Νιχάλη του Ζαρόκωστα (Γερούλη ) του Παναγιώτη Τζανετού ( Πέντες ) τσε του Σταύρου Ζαρόκωστα. Από το Άστρη του Παναγιώτη Γογόνα ….

Όμορφο τσε λαμπερά αμέρα να έχετε .. Τσακωνοπαρέα μη
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *