ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Τςhίτα 19 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα  μοι 

Α πρώτε μη γειτονία # 4.

Τα ψιμούρα , τα πρώτε τάξη του Δημοκικού , με το  

Γιώργο έμαει κασημένοι το ιίδε θρανίε επίσης 

Δεφτέρα τσε Τρίτη …. πρεσσά παιγνίδα τα πλέτερα αυτοσκεδιαστά , 

με κουκία από σπίρτα , με κάβα με κοτρονάτζα . Ακατούσε από τα τσέα του Γιώργου έκει νία μιτσά ελήα . Ένει θυμούμενε πφι έμαει μπαήντε τάνου τσε έμαει  προσποιηκχουμένοι  ότσι έμαει τα θάασσα καθως έμαει αγναντέγκουντε  το γιαλέ του κάμπου με το Γιώργο να  μ’αλήνει . Έκεινη το καΐτσι ένει  του Ξύστρα , το άλλιου του Πελεκάνου . Κάκια προφανώς έκει έχου νιατέ τα δύου ονούματα … 

γιατσί τσε να σε έκει ξέρου ό ‘νει η κιστίου ότσι  σε έκει διακρίνου. 

Κάκια κάκια έκει παρήου τα παρέα νάμου τσε ο Αντώνη του Γιώργου του Αλευρά τσε έμαει γινουμένοι Τριάδα . Όμορφοι χρόνου τσε ανέμελοι. Α Μάτη μοι πάντα το μεροκάματε . Του πλέτεροι βολαί με έκει ταγίχα α Μάτη του Γιώργου α τσεία α Ερήνη , τσε α άβα τσεία Ερήνη του Ροσκοσόν . Δύου Ρηνάδε ,σε έμα έχου μετονομαστέ σε ατςhά τσαι σε μιτσά Ερήνη . Οι αναμνήσε μη από έτεοι  του χρόνου είνε αφήντε ένα γλυκό κατακάϊθι . Το πέρασμα σου ένα ανάλαφρε θωπευτικό χάϊδι το οποίε ένει φερίκχουντα χαμόγεα τα χεία μοι .. 

Βάλτε τα γρούσα να κατσάει , σε θρόνο να απαραμάει . 

Έγκεινη νι’ένει αξίζουντα ,  άρνηση  ο ‘νει αρίκχουντα …. 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

One Response

  1. Για να οράμε ένει πορού τάχα να γράψου τσε εζού όρεγη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *