ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τςhίτα 18 του Δετσέμπρη 2018  Τσακωνοπαρέα μοι 

Α αλεπού τσαι ο Τςhάο . Αίσωπο #20 

………ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο …

Νία αλεπού τσιτάε τάσου σε ένα κηγάϊδι τσαι ο ‘κει πορούα να μπαεί . Ένα τςhάο κορατσιατέ για ύο  εζάτσε το ίιδε κηγάϊδι , τσαι άμα εζυγούτσε κοντά οράτσε ταν αλεπού τάσου τσαι νιε ρωτήτσε άμα το ύο ένει καλέ . Ετήνα καταχαρούμενε για το συναπάγκημα , αρχινήε τσαι έκει παινέγκα το ύο , το πόσιου καλέ έκει τσαι νι έκει κολακέγκα   να μπάει τσαι ετήνε τάσου . Ο τσhάο έκει κορατσιαστέ για ύο  , τσαι εκχαμπάτζε τάσου το κηγάϊδι .Εγκίτσε λοιπόν ξεκορατσιάστε  , έα όμως πφι ό ‘κει πορού να μπαεί  . 

 Α αλεπού τότθε νιε πέτσε : Ένα ντρόπο ένει ξέρα για να μπαήωμε από το κηγάϊδι . Να τθάρε του κισινοί ντι πούε , νά τεντουθείρε τσαι να βάλερε τα τshόχανα ντι κοντά το τθούμα του κηγαϊδίου . 

Εζού θα σκαρφαού τα τσhόχανα ντι τσαι από όρπα θα ασπηδίου  τάτσου  για να τραβήτσου  τσαι ετίου . . Ο τςhάο εμπήτσε ακριβώς έγκεινη  α αλεπού σκαρφαούτσε τα τςhόχανα σι τσαι ασπηδήτσε  τάτσου ……Τθο τσhάο πφι έκει παραπονεγκούμενε  για το ότσι α αλεπού αθετήτσε τον όγο σι εγύρτσε α αλεπού τσαι νιέ πέτσε . Κακόμερε ,κακόμερε άμα τσαι έσα έχου τόσε εμαλέ , όσοι τσhίχε έσει έχου το σταγόνι ντι άκει να λογιστήρε το πφουρ έκει θα μπαήερε ….. ο μύθο να μου ένει αού τσαι : Οι αντροίποι να προμελετήνωει -( εξετάζωει ) έκεινη πφι πρόκετε να  ποίωει…

Καλε ξημέρουμα . Κα συνταχινά τσαι κα αμέρα σε όλοι νάμου .

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

—————————————————————————————

Η αλεπού και ο Τράγος . Αίσωπος # 20 

Μία αλεπού έπεσε μέσα σε ένα πηγάδι και δεν μπορούσε να βγεί . 

Ένας τράγος κορακιασμένος από την δίψα επήγε στο ίδιο πηγάδι και αφού  πλησίασε κοντά είδε την αλεπού μέσα και την ρώτησε αν ήταν καλό το νερό . Εκείνη χαραούμενη για την συνάντηση άρχισε να επαινεί το νερό στο πόσο καλό ήταν και κολάκευε τον τράγο να μπει και αυτός μέσα . Ο τράγος ήταν κορακιασμένος από την δίψα και κατέβηκε μέσα στο πηγάδι . Ήπιε λοιπόν ξεδίψασε , έλα όμως που δεν μπορούσες να βγει ; Η αλεπού τότε του είπε . Έναν τρόπο ξέρω για να βγούμε  από το πηγάδι . Να σηκωθείς στα πισινά σου πόδια , να τεντωθείς και να βάλεις τα κέρατα σου κοντά στο στόμιο του πηγαδιού . Εγώ  θα σκαρφαλώνω στα κέρατα σου ,και από εκεί θα  πηδήσω έξω , για να τραβήξω και εσένα . Ο τράγος έκανε ακριβώς αυτό ,η  αλεπού σκαρφάλωσε στα κέρατα του και επήδησε έξω . 

Στο τράγο που παραπονιόταν για το ότι  η αλεπού αθέτησε το λόγο της, η αλεπού  εγύρισε και του είπε . Κακομοίρη ,κακομοίρη άμα και είχες τόσο μυαλό όσες τρίχες έχεις στο πηγούνι σου θα είχες σκεφτεί στο πως θα έβγαινες . Ο μύθος μας λέει ότι και : οι άνθρωποι να προμελετούν και να εξετάζουν αυτό που πρόκειται να κάνουν . 

Καλό ξημέρωμα , καλό πρωινό και καλή ημέρα σε όλους μας . 

………………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *