ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τςhίτα 16 του Οχτώμπρη 2018 .. Τσακωνοπαρέα μοι . 

Το 1540  α Τσακωνιά τσιτάε του Τούρτσιχοι χέρε . Από το 1540 ως το 1685 έκει ο τσαιρέ από το πρώτε Τούρτσιχο ζυγό . Από το 1685 ως το 1715 ολόκληρε ο Μοριά έκει κάτου από το Βενετσιάνικο ζυγό. 

Τσαι από το 1715 πάλι το Τούρτσιχο ως το 1821 πφι επαναστατήκαει οι Έλληνε . 

Από το 1200 περίπου ως τα 1852 α Τσακωνιά έκει έχα τα δικά σοι επισκοπή , ταν επισκοπή Ρέοντος τσαι Πραστού με έδρα το Πραστέ.

ΚΓιάκεινη εχκίσταει τσαι πάρα πρεσά μοναστσήρια  Αγίουνε τσαι πρεσά ξωκλήσια . Από το Τσέρφο του Τερού θα τσινήουμε ταν ευλαβικά πορία νάμου με το αγιούτςhι τα Αγία Βαρβάρα πφι ένει γιορτάζουντα του 4 τού Δετσέμπρη . Ο παλιέ Άγιε έκει χκιστέ γιούρε το 1650 τσαι τάνου τα ερείπια σοι εχκίστε ο σαμερινέ , μετά από ταν ατσhά πολυμπρία το 1938 ….. 

Τθο Ζαρίτσι ένει το Αγιούτσhι , ο Άγιε Χριστόφορα  ( 9 του Αμάη ) , ο προστάτα τθουρ οδηγοί σάμερε εχκίστε γιούρε το 1750. 

Τα Γερμανικά κατοχή ο Άγιε Χριστόφορα εγλυτούτσε  το Τερέ από :

Έκει νιατέ  ότσι ένα παπόρι Γερμανικό τσινήτσε από τ’ Ανάπλι τσαι νιούτθα άκει να περάει κοντά το Τερέ τσαι όκια  ίγκιαει δενάχουντα φώτα άκει να  σερίτσει το τόπο με τα πολυβόλα ….

Αγάκη του καρδίε νιούμου  . Καλε ξημέρουμα … 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

————————————- 

Το 1540 η Τσακωνιά έπεσε σε Τούρκικα  χέρια ( Τορκοκρατία ) . 

Από το 1540 έως το 1685 ήταν η εποχή του πρώτου Τούρκικου ζυγού . Από το 1685 έως το 1715 ολόκληρος ο Μοριάς κάτω από τον Βενετσιάνικο ζυγό  και από το 1715 ξανά στον Τούρκικο ζυγό έως το 1821 που  οι Έλληνες επαναστάτησαν .. 

Από το 1200  περίπου ως το 1852  η Τσακωνιά είχε την δική της επισκοπή , την επισκοπή Ρέοντος και Πραστού.  Με έδρα τον Πραστό

Γιαυτό εχτίστηκαν  πολλά μοναστήρια εκκλησίες και ξωκλήσια . Από το Τσέρφο  του Τυρού θα ξεκινήσουμε την ευλαβική πορία μας , με το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας που γιορτάζει στις 4 του Δεκεμβρίου .

Η παλιά εκκλησία είχε κτισθεί γύρω στο 1650 και πάνω στα ερείπια του εχίστηκε η σημερινή μετά από την μεγάλη πλυμήρα του 1938 . 

Στο Ζαρίτσι είναι το εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου (9 Μαΐου )  ο προστάτης των οδηγών σήμερα ,ε χτίστηκε γύρω στα 1750 . 

Την Γερμανική κατοχή ο Άγιος Χριστόφορος  γλύτωσε τον Τυρό από : 

Αγάπη στις Καρδιές σας , Μιλάμε Τσακώνικα…. 

Είχε ακουστεί  ότι ένα Γερμανικό πολεμικό πλοίο θα ξεκινούσε από το Ναύπλιον και την νύχτα θα περνούσε κοντά στον Τυρό και όπου φαινόντουσαν φώτα  θα θέριζε την περιοχή με τα πολυβόλα . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *