ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Τςhιίτα 12 του Φλεβάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .

Διάλογο #22 : παππού ,εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Κα ντι αμέρα παππού …. 

—Βρε καόστο τα σιάτη μι, καουρ εκοκιάερε καμπτζί μοι . 

—Καου ντ’ερέκα παππού . 

—Πφου τσαι να μου εθυνήτθερε σιάτη μι ;

—Αααα παππού ο ‘νι κιστία να έχερε παράπονε ; 

—Όχι δα , ο ‘νι έχου παράπονε … 

—Ναι αλλά έτρου όπφου νι επέτσερε παππού ενιάτθε σα παράπονε  .. 

—Να μι συχωρέρε όρκο μι εγεράκα τσαι ένι νατέ λίγο παραπονιάρη . 

—Ξοίκα παππού , παραπονιάρη έσι αλλά , ο γεράτσερε ακόνη …. 

—Όχι καμπτζί μοι τσαι παραπονιάρη ένι τσαι γέρου ένι , αλλά ο ‘νι κειράζουντα καμπτζί μοι , α ζωή ένι για σ’εμού του νέοι ….

—Βρε παππού πάλι τα ιίδα αρχινήερε . 

—Ναι καμπτζί μοι . Εμού οι νέοι έτθε έχουντε πλέτερα προβλήματα τσαι πάρα πρεσά εμπόϊδα . Α δικά μοι α γενιά μπορεί να έμαει έχουντε φτώχια  ,να έμαει τσαπόλυτα , νησικά , στσιστά , άκχριστα  αλλά ….. 

—Τσι αλλά παππού … 

—Έμαει έχουντε καθαρέ μαλέ , ο ‘μαει έχουντε ναρκωκικά  να δάνει τα στσέψη νάμου , τα λογιτσή νάμου πφι  ενει α διαφορά   καμπτζί μοι   από τα άβα ζώα … έτζε έδαρη γιατσί θα αλικογκίσερε ..  

— Ναι παππού ταν άβα βοά να συνεχίσουμε … 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ : ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

————————————————- 

Καλή σου ημέρα παππού 

Καλώςτο το κορίτσι μου , καλώς εκόπιασες παιδί μου .

Καλώς σ’ εβρήκα παππού 

Πως και με θυμήθηκες κορίτσι μου ; 

Αααα παππούουου , δεν πιστεύω να έχεις παράπονο ; 

Όχι δα , δέν έχω παράπονο ..

Αλλά έτσι όπως το είπες παππού ακούστηκε σαν παράπονο .. 

Συγχώρεσε με όρκε μου , εγέρασα και έχω γίνει λίγο παραπονιάρης 

Κοίταξε παππού παραπονιάρης είσαι ,αλλά  ακόμη δεν έχεις γεράσει . 

Όχι παιδί μου και παραπονιάρης  και γέρος είμαι , αλλά δεν πειράζει παιδί μου ,  η ζωή είναι για εσάς τους νέους . 

Βρε παππού πάλι τα ίδια άρχισες .

Ναι παιδί μου εσείς οι νέοι έχετε περισσότερα προβλήματα και πάρα πολλά εμπόδια . Η δικιά μου η γενιά μπορεί να είχαμε  φτώχεια , να είμαστε ξυπόλυτοι ,νηστικοί ,  με σκισμένα ρούχα , άπλυτοι αλλά…. 

Αλλααα τι παππού ; 

Είχαμε καθαρό το μυαλό , δεν είχαμε ναρκωτικά να κάψουν την σκέψη μας και την λογική μας που είναι και  η διαφορά μας από τα άλλα  ζώα  …. πήγαινε τώρα γιατί θα αργήσεις … 

Ναι παππού την άλλη φορά θα συνεχίσουμε …..

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΛΡΩΜΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *