ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τςhίτα 12 του Μάτζη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα ……

Διάλογο #44 Παππού εγγονέ: του Πάνου Μαρνέρη . 

-Ορεγη ένι παππού εσούκα   

-Βρέ καόστο το σιατέρη μι , πφουρ έτρου τσαι κάνερε το δειλινέ . 

-Να φύτσου παππού ; 

-Ααααα , ακόνη ο κάνερε ; 

-Τότθε τσι ; ντε κειράε πφι εκάνα το δειλινέ ;

-Κάτσα κάτσα να ντ’οράου τσαι να ντι καμαρού τσαι άφεση έταει πφι 

ο ‘ σι τθαΐχα κουβέντα πλέα … 

-Να κατσάου παππού ….. 

-Έσι κεινούα σιάτη μι  να ντι βάλου ένα παξημαδάτσι τσαι λίγο αρτουμάτσι . 

-Βρε παππού με παξημαδάτσι τσαι αρτουμάτσι έσι παλαίγκου να νι μπάλερε … 

-Ε θα βάλου τσαι κανία ελία βρε γκρινιάρικο.. 

-Τσαι κρέμου ; Ο θα νάρου να μι λείπει ………

-Ότσι ένι θέντα το καμπτζί μι , τσαι άμα ο’νι έχου νι να ζάου να νι φέρου … 

-Κάτσα βρε παππού ντε ‘νι κειράζα , ο ‘νι κεινούα … 

-Αχ βρε αλώβουτε θα ντι σκωτού….. 

-Για άλε μι για του παλιοί χρόνου πότε τσαι πφουρ έκι γλεγκίχου ο κόσμο . 

-Παλιά καμπτζί μι ο κόσμο έκει γλεγκίχου τθου γιορτέ τθα βαφκίσια τθου γάμοι .

-Παππού έν πρέπουντα να έγκου … 

-Να ζάρε καμπτζί μι … έχε ταν εφτσή μι ..

……….Με το καλέ να ξημερούει για όλε το κόσμο………

……. …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

——————————————————-

Εδώ είμαι παππού έφτασα …. 

Βρε καλώς το κορίτσι μου , πως έτσι και ήρθες το δειλινό ; 

Να φύγω παππού . 

Αααααα ακόμα  δεν ήρθες ; …. 

Τότε γιατί σε πείραξε που ήρθα το δειλινό ;

Κάθησε κάθησε να σε δω , να σε καμαρώσω και άστα αυτά , που δεν σηκώνεις κουβέντα πιά ….

Να καθήσω  παππού .. 

Πεινάς  κορίτσι μου να σου βάλω ένα παξημαδάκι και λίγο τυράκι . 

Βρε παππού με  παξημαδάκι και τυράκι προσπαθείς να την βγάλεις ;

Ε θα σου βάλω και καμμιά εληά βρε γρινιάρικο ;

Και κρεμμύδι ; Να μου λείπει … 

Ότι θέλει το παιδί μου και άμα δεν το έχω να πάω να το φέρω … 

Κάθησε βρε παππού σε πειράζω , δεν πεινάω … 

Αχ βρε αλώβητο θα σε σκοτώσω …… 

Για πές μου για τα παλιά χρόνια πότε και πως γλένταγε ο κόσμος . 

Παλιά ο κόσμος γλένταγε στις γιορτές στα βαφτίσια και στους γάμους 

Παππού πρέπει να πηγαίνω ……. 

Να πας παιδί μου ……. έχε την ευχή μου 

…….. Μετο καλό να ξημερώσει για όλο τον κόσμο ……… 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *