ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τσhίτα 10 του Αωνάρη 2018 . ΑΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΟΙ . 

Πφουρ επεραήατε ταν περατά εβδημά ;

Πως περάσατε την περασμένη εβδομάδα ; 

Επεραήμε πρεσιου κά τθα τάνου πλατεία του Τερού

Επεράσαμε πολύ καλά στην πάνω πλατεία του Τυρού. 

Α Τσακωνοπαρέα έκει έχα τσεράσματα ;

Η ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ είχε κεράσματα ;

Ναι Μαστιχούλα , λουκουμάτζα τσαι κουραμπιέδε . 

Ναι μαστιχούλα , λουκουμάκια και κουραμπιέδες . 

Του κουραμπιέδε σε φκειάστε α Γούτσαινα…. 

τους κουραμπιέδες τους έφτειαξε η Γούτσαινα …

Επεράκατε από τουρ Αώνε για να ζάτε τον τάσου Τερέ ;

Επεράσατε από τα αλώνια για να πάτε στο μέσα Τυρό; 

Οράκατε τα διαφορά του (επεράκατε) με το (επεραήατε );

Είδατε την διαφορά του  περάσατε ; 

Γράψετε ακατούσε δύου παραδείγματα ..

Γράψετε από κάτω δύο παραδείγματα .

Ένα με το (επεραήατε )κα  τσαι ένα με το ( επεράκατε) από .

Ένα με το ( επεράσατε) καλά και ένα με το(επεράσατε) απο. 

…… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ = καλό ξημέρωμα ……. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *