ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Χιόνα ξερήε το Μαλαιβό   τσαι τον Οριόντα χάζι 

Τα γρούσσα να  μην αφήετε Τσακώνοι τας’ τ’ αγιάζι . 

Χιόνι έριξε  στο Μαλαιβό και στον Οριόντα χαλάζι 

Την γλώσσα μην αφήσετε ,Τσακώνοι μεσ’ τ’ αγιάζι ….  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *