ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Τςhίτα 1 του Αωνάρη 2019 . Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ 

Για του νέοι #130 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Κατσίνου = δαγκώνω …………………..Έγκου =πάω 

Εζάκα = επήγα . ……………………….Έδαρι = τώρα 

Αφρέ = ελαφρύ …………………………Αφρέ = αφρός

 Είδωλε ( είδουλε) = ξένος παράξενος αδύνατος 

Ο κούε ντι ένι σκληρέ , ένι κατσίνου = 

το σκυλί σου είναι σκληρό δαγκώνει 

Εκατσίκα τα γρούσσα μι = εδάγκωσα την γλώσσα μου 

Ένι έγκου τα δουλεία = πάω στην δουλειά 

Εζάκα ταν ατσιπέρη τα χώρα = επήγα προχθες στην χώρα 

Έα ογή έδαρη όχι ταχία…. = Έλα εδώ τώρα όχι αύριο ….

Επφέρη εζάκα τθο  Άργο για νία  ιδουλεία ο κατανέγκα τσίπτα τσαι έδαρι  ένι έγκου κίσου …. = εχθές επήγα στο Άργος για μια δουλειά

δεν κατάφερα τίποτα και τώρα πάω  πίσω (ξανά ) … 

Έντενη ο θίλε ντι ένι λιγάτσι αφρόμαλε νη έτρου νε φαγγίστε ;= 

αυτός ο φίλος σου είναι λίγο αλαφρόμυαλος  ή´ έτσι μου φάνηκε ; 

Έντανη α μπύρα τσαι α κόκα κόλα είνι έχουντα πρεσσέ αφρέ = 

αυτή η μπύρα και η κόκα κόλα έχουν πολύ αφρό . 

Πότσου νι αφρά τον όνε = φόρτωσε το ελαφρά το γαϊδούρι 

Από κια εκοκιάε έγκεινη το είδουλε ο ‘σι αού μι ; = 

Από που εκόπιασε αυτός ο (ξένος ,ο παράξενος , ο αδύνατος) ; 

Έτζε τσαι χάσου βρε είδουλε .. = πήγαινε και χάσου βρε είδωλο … 

Καλε ξημέρουμα .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *