ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Τςhίτα τσαι Τήτηντα 22 τσαι 23 του  Οχτώμπρη 2019 . 

Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ #67 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Άμα τσαι ζάρε τάσου το λόγγο τσαι κόψερε πέντε έξε γέρικα δεντρικά έντανη ό’νι ζηνία , αλλιά ένι α ζηνία ..

— Τσαι κια ένι α ζηνία παππού μι ; 

— Α ατςhιτέρα ζηνία  για το λόγγο ένι α κχάρα . 

— Ναι παππού μι έσι έχου δίτσηε οι κχάρε είνι ποίντε τουρ ατςhιτέροι ζηνίλε γιατσί είνι γινούμενα όα σποΐα όα , μιτσά, γέρικα , ατσhά , αρρωστσιάρικα όα είνι δέσουντα τσαι ένι γυμνούκχου ο τόπο .

—Γιάκεινη ο ‘νι πρέπουντα να αναιμούκχουμε γυαλία .. 

—Τσίπτα ο ‘νι πρέπουντα να αναιμούκχουμε , όα ένι πρέπουντα να σι έγκουμε ταν ανακύκλωση… 

— Τα γυαλία καρδία μι είνι τα χειρούτερα για τουρ ικχάρε γιατσί του καουτσαιρινοί… 

—μήνοι πφι α αμέρα ένι ατςhά τσαι ο ήλιε ένι δέσου τα γυαλία ένταει είνι μεταδούκχουντα τα δάμα τθα τσερά χόντα πφι είνι φουντούκχουντα αμέσως τσαι έγκεινη ένι ένα από τα πρεσσά πφι είνι τσινούντε οι κχάρε . 

— Ναι ναι έτρου ακριβώς .. 

………..Αγαπήνετε τα δεντρικά τσαι τα φύση γενικά……….

……….Καλέ ξημέρουμα τσαι με υγεία για όλοι νάμου  

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

……………………………………………………….

Άμα και πας μέσα στο λόγγο και κόψεις πέντε έξη γέρικα δέντρα αυτή δεν είναι ζημιά …

—Και που είναι η ζημιά παππού ;

— Η μεγαλύτερη ζημιά για το δάσος ( λόγγο ) είναι η φωτιά … 

—Ναι παππού μου έχεις δίκιο οι φωτιές κάνουν τις μεγαλύτερες ζημιές, γιατί γίνονται όλα στάχτη, μικρά, γέρικα, μεγάλα, αρρωστιάρικα , όλα καίνε και γυμνώνει ο τόπος . 

— Γι αυτό δεν πρέπει να πετάμε γυαλιά ….

— Τίποτα δεν πρέπει να πετάμε, όλα πρέπει να τα πηγαίνουνουμε  στην ανακύκλωση…

— Τα γυαλιά παιδί μου είναι τα χειρότερα γιατί τους καλοκαιρινούς…

— μήνες που η ημέρα είναι μεγάλη και  ο ήλιος καίει, τα γυαλιά αυτά μεταδίδουν το κάψιμο στα ξερά χόρτα που φουντώνουν αμέσως και αυτό είναι ένα από τα πολλά που ξεκινούν οι φωτιές …

— Ναι έτσι ακριβώς .. 

………Να αγαπάτε τα δέντρα και την φύση γενικά ……….    

….Καλό ξημέρωμα και με υγεία για όλους μας ……. 

…………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *