ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τςhίιτα τσαι Τήτηντα 19–20 του Νοέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #143 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

 

Ανακόφου( αντικόφου ) – α -ουντα= εμποδίζω 

Ανάτε = ανάλατο 

Ανάλεστε = όχι αλεσμένο 

Ανάλιγο = λίγο 

Αναλιγούκχου— α—ουντα = λιώνω 

Ανάγο = ανάλαγος

Αναμαλλιούκχου(ανατςhιχίου) —α —ουντα = ανατριχιάζω

Αναπαή = παύση (ανάσα ,ανάπαυση ) 

Έτζε να σπουδάσερε να μη ντι ανακόφου( αντικόφου) τα τύχη ντι =

Πήγαινε να σπουδάσεις να μην εμποδίζω, κόβω την τύχη σου 

Ο ‘σι αούα μι έντενη τον άντε ο ‘νι ακίερε; ανάτε νι’αφήτσερε; = 

Δεν μου λές αυτό το ψωμί δεν το αλάτισες;ανάλατο το άφησες ; 

Σαν ανάλιγο ένι;, κοτζιά μι θεριακουτέ = σαν λίγος, μικρός να είναι; κοτζά μου θεριό.. Σαν ανάλιγο εγκίτσε; = σαν λίγο να ήπιε;Τσι έσι ποία ; Το βούκιουρε έσι αναλιγούκχα( θηλυκό) =

Τι κάνεις; Το βούτυρο λιώνεις ; 

Βρε Χριστσιανέ ανάγο εκάνερε τον Άγιε ; = Βρε Χριστιανέ ανάλαγος είρθες στην εκκλησία .. 

Με ένταει όα πφι με πέτσερε αναμαλλιάκα (ανατςhιχιάκα) = 

Με όλα αυτά που μου είπες ανατρίχιασα ….

Δουλεία ,δουλεία ποίε τσαι νία αναπαή = δουλειά δουλειά κάνε και μια παύση (ανάπαυση) 

Καλε ξημέρουμα να έχουμε τσαι με μπόλικο υγεία  ..

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *