ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Το χειμωνικό , μπρι α οικογένεια σκορκιστεί για του δουλείε τσε μπρι ζάνει τα καμπτζία το σκολείε να μου είγκιαει αούντε τα κα νάμου αμέρα οι τεγανίτε πασαλειφτοί με μέλι , πετιμέζι , ή´ ζάχαρη . Τσε όσιου έμα κουβεγκιάζου με τα τσεία μη τα Βγενού για όα τα παραδοσιακά φαητά έμα θυμούμενε του παιδιτσοί μη χρόνου, έμα αναπολού του παιδιτσοί μη χρόνου τσε α ψιούχα μη έκει γιομήνα με νοστσιμάδα τσε ευχαρίστηση .
Εστάτθερε ορθά Τσακωνόκοσμο γιατσί Τάσου τα πιό απλά πράματα , έσα ψαφού τσε έσα ερέχου ζωή χαρά τσε ευτυχία .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….
Οα μέρα ένει Τσhίτα. Ο ‘με γκριουφουμένοι κχίπτα ….

Το τέλη τα ιστορία νάμου ……
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *