ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Tshίτα 25 του Σετθέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

…..Του σιατέρε του Γυμνασίου…..

Μπαρμπαρίνα Αλευρά , Μαριλένα Σιώρρα , Βγενού Μανούσου 

Δέσποινα Τρίκουλη , Ελένη Ψαρολόγου ,Αντωνία Ζαρόκωστα 

Μαριτίνα Παραστσευά  τσαι Πολυξένη Λαλουδάτση .

Σε ένταοι τα 8 υπέροχα καμπτζία , σε έντεοι τουρ 8 άξιοι τσαι αξιουτοί σιατέρε ένει Θέου να αλήου ένα ατςhέ : Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ .. Ο  χάκαει μοι χατήρι σε ότσι τσαι να σ’ εκχαρά τάνου τα Τσακώνικα για του πρόβε ιδιαίτερα . Πάντα πρόσχαροι , ευγενιτσοί τσαι πάντα χαμογεούντε. Ετραγουδήκαμε ,εχορεύαμε ,  εγιάκαμε παρέα  . Ευχαριστού νιούμου πρεσιού τάσου από τα καρδία μοι . Κα πρόοδο τα ζωή νιούμου …….. Πάντα να ζυγούνετε τσαι να λυούτσετε, ακόνη τσαι τα ποιό δύσκοα προβλήματα νιούμου , με θάρη με σιγουρία , τσαι με χαμόγεα .. Ένει κχαράχου νιούμου ένα ατςhέ συχώριε για το πρόβλημα με τον ήχο τα γιορτά νάμου . . Ένει κάτσι για το οποίε ένει αρίκχου όλιου το βάρη  .. 

Του δύου σιατέρε , τα Μπαρμπαρίνα τσαι τα Μαριλένα σε έμα έχου μαθήτριε όα τα χρονία . Ογή πφι σ’ έμε αούντε παρέα έμαει μαθέντε . Θα μοι λειπέξετε  ΟΛΟΙ ΝΙΟΥΜΟΥ  …… 

………… 

Σε αυτά τα κορίτσια του Γυμνασίου . 

Μπαρμπαρίνα Αλευρά ,Μαριλένα Σιώρρα ,Ευγενία Μανούσου 

Δέσποινα Τρίκουλη ,Ελένη Ψαρρολόγου , Αντωνία Ζαρόκωστα 

Μαριτίνα Παρασκευά , και Πολυξένη Λαλουδάκη .

Σε αυτά τα 8 υπέροχα παιδιά σε αυτά τις 8 άξιες και αξιωμένες κοπέλλες θέλω να πω ένα μεγάλο:

……Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω ….

Δεν μου χάλασαν χατήρι σε ότι και να τις εζήτησα  πάνω στα Τσακώνικα και ιδιαίτερα για τις πρόβες . Πάντα  πρόσχαρες ,ευγενικές Και χαμογελώντας . Ετραγουδήσαμε , εχορέψαμε , εγελάσαμε παρέα  . Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου . Καλή πρόοδο στην ζωή σας , και πάντα να πλησιάζετε και να λύνετε  ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα σας με θάρρος , με σιγουριά και με χαμόγελα . Σας ζητώ συγχώρεση για το πρόβλημα με τον ήχο στην γιορτή μας.Είναι κάτι για το οποίο παίρνω όλο το βάρος . Τα δυο κορίτσια την Μπαρμπαρίνα και την Μαριλένα τις είχα μαθήτριες όλη την χρονιά Εδώ που τα λέμε παρέα μαθαίναμε … Θα μου λείψετε  όλες σας . 

…… Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *