ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τςhίτα 22 του Γενάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι 

ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο. Διάλογο #13 . Του Πάνου Μαρνέρη .

 

Έα σιάτη μοι γιατσί όνει συνηκάζου  …. 

Βρε παππού έσει αού κάτσι  λέξε πφι όνει ξέρα σοι . .τσι θα αλεί συνηκάζου . 

Να πφου αλλίου να νι αλήου , ό ‘νει συννοού, ένει ντρεουτέ ,ο ‘νει ξέρου κια ένει ερικχούμενε … τα Ελληνικά = συνηδοτοποιώ ….

Ααααα καταβήκα παππού  εζού το σκοτάϊδι ο ‘νει συνηκάζα … 

Τσαι ντρεουτε ; έγκεινη τσι θα αλεί ; 

Ντρέα = ζάλη Ντρεουτέ = ζαλισμένος σιάτη μοι

Καταβήκα άμα γιουρίζερε πουπουλέου γλήγορα ντ’ ενει κιάνα ντρέα .

Παππού να ντι ρωτήου κάτσι ; 

Ναι σιάτη μοι ρώτη μοι ότσι έσει θέα 

Τσι θα αλεί κινάτσι ; 

Κινάτσι ή´ κονάτσι σιάτη μοι ; 

Κονάτσι ένει ξέρα , ένει α τσέα ο κάλυε , αλλά κινάτσι ; 

Ο ‘νει  θυμούμενε όρκο μι .  Έσει σίγουρε ;  Ο ‘νει ξέρου . 

Κινάτσι θα αλεί ( πάστρα , καθαριστέ, ) τα χούρα νιε μπήκα κινάτσι … 

Ο  ‘μα ξέρου νει όρκο μι αλλά έδαρη πφι νιε πέτσερε …..ο άντρωπο ως να μπαεί α ψιούχα σοι ένει μαθαίνου . 

Καλε νάμου ξημέρουμα : όμορφα ονείρατα ….. 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

—————————————————————-

Έλα κορίτσι μου γιατί δεν συνηδοτοποιώ ( συνηκάζου ) 

Βρε παππού λες κάτι λέξεις που δεν τις ξέρω , τι θα πει συνηκάζου ;

Να πως αλλιώς να σου το πώ δεν συνηδοτοποιώ , είμαι ζαλισμένος , δεν ξέρω που βρίσκομαι ….. 

Αααα κατάλαβα παππού εγώ στο σκοτάδι δεν συνοάω που βρίσκομαι.

Και ντρεουτέ τι θα πει ; 

Ντρέα = ζάλη  , ντρεουτέ = ζαλισμένος κορίτσι μου  

Κατάλαβα άμα γυρίζεις γρήγορα γύρω από τον εαυτό σου ζαλίζεσαι ! 

Παππού να σε ρωτήσω και εγώ κάτι ; 

Ναι κορίτσι μου ότι θέλεις … 

Τι θα πει κινάτσι ; 

Κινάτσι ή´ κονάτσι  κορίτσι  μου ; 

Κονάτσι ξέρω , είναι το σπίτι το κονάκι , αλλά κινάτσι ; 

Δεν θυμάμαι όρκε μου , είσαι σίγουρη ; Δεν ξέρω … 

Κινάτσι θα πει , Πάστρα ,καθαρισμένο έκανα το χωράφι (κινάτσι) 

Δεν τόξερα όρκε μου , αλλά τώρα που το λες …… ο άνθρωπος ως να βγεί η ψυχή του μαθαίνει …  

Καλό μας ξημέρωμα , και όμορφα όνειρα … 

           …………..Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΚΑ . …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *