ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..
Τσhίτα 20 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Μετά απο λίγο επεραήα τα Φούσκα τσε άγκα το κατάβα του Σερνιαλίου προς το Σαπουνάτσι μερία . Α αμέρα αρχινήε να μαζούτσει. Ο ψήλε κυλίτθε ταν αντάρα τσε ο Άγιε Λία έκει έχου αποχαιρεκιστέ του τελευταίοι αχτίνε του ήλιου . Σε λίγο ερέσμα το ρυάτσι με τουρ ατσhοί πατάνε . Σαν ασημί πρακιού ζουνάρι έκει
τσhιάχουντα το ύο τσε τα τσίτρινα φύα ταξιδέγκουντα μαζύ ση .
Ο Κίτσιο κοντοστάτθε, στειούτσε του απουρτεσινοί ση πούε .
Ρουθουνίε αλαφιαστέ γκάνα δύου βολαί τσε ο ‘κει ποίου βήμα .
Ότσι τσε να εμπήκα , όσα τσε να νιε ετάμα , τσίπτα Εξαγροήα τσε νιε τραβήα απο το κακίστρι ……
… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΟΜΟΡΦΟ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..
………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *