ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Τςhίτα 15 του Γενάρη 2019 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ . .

 ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο .Αίσωπο #28  . 

Ένα μεσόκοπο άτςhωπο σε έκει έχου κα με δύου γουναίτσε  τον ιίδε τσαιρέ .Α νία έκει πρεσιού ποιό ατςhά από σ’ ετήνε τσαι α άβα πρεσιού μιτσουτέρα .  Α ατςhιτέρα λοιπόν , κάθε βοά πφι έκει βολταρίζα με το πρεσιού μιτσούτερε άτσhωπο , νι έκει μπάνα όλοι του κουβάνοι τςhίχιε. Α άβα , α μιτσουτέρα νι έκει μπάνα  όλοι του λετσοί τσhίχιε .

Το τέλη  νι εμαήαει  τα  τσιουφάσι όα , τσαι νι εμπήκαει  γουλί . 

Ο μύθο ένει αού  ότσι  :  ….. το αφύσικο ένει βλάβουντα …… 

Οξόν  από το  μύθο θα νι μου αλήου τσαι κάτσι άλλιου πφι ένει πέρε για πέρε αληιθινέ . 

Ο παπού μοι ο Νικόα  , ο αφέγκη τα Μάτη μοι , έκει έχου δύου γουναίτσε μαζύ τον ιίδε τσαιρέ  . Έκει έχου δύου  καμπτζία  από τα πρώτε σοι γουναίκα τα τσεία μοι τα Γιωργία τσαι τα τσεία  Ιωάννα . Τα τσεία Ιωάννα ο ‘μα ξέρου νι .

Με ταν άβα τα μιτσουτέρα τα μαμού μοι ταν Ελένη έκει έχου 5 καμπτζία τσαι νι εστεφανούτθε αφού σκωρέτθε α πρώτε . Ερωτήκα τα Μάτη μοι νία βοά  άμα , οι δύου γουναίτσε  του παππού  ίγκιαει μαούντε συναμεταξύ σου τσαι με απογήτθε ότσι : Κάθε άλλιου ίγκιαει πρεσιού αγακητοί τσαι α ατσhιτέρα έκει οργινέγκα  τα μιτσουτέρα το πφου να περιποιήχετε το παππού …. πρεσιού πρχωρετοί ……. ό ‘τθε νομίζουντε ; ……. 

Ο ‘νει ξέρου άμα όρεγη το αφύσικο  έκει τσαι  Βλαβερέ…. τουλάϊστον για το παπού ο ‘νει ορού νι . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

———————————————————-

Ενας  μεσόκοπος άντρας τα είχε (καλά ) με δύο γυναίκεςταυτοχρώνως  . Η μία ήταν πολύ ποιό μεγάλη από αυτόν και ή´ άλλη πολύ μικρότερη του . Η μεγαλύτερη του λοιπόν , κάθε φορά που έβγαινε βόλτα με τον πολύ μικρότερο άντρα , του αφαιρούσε όλες τις μαύρες τρίχες . Η άλλη , η μικρότερη του έβγαζε τις άσπρες τρίχες . Στο  τέλος του μάδησαν το κεφάλι και τον έκαναν γουλί . Ο μύθος μας λέει ότι : το αφύσικο βλάπτει … 

Εκτός από το μύθο θα σας πώ και κάτι άλλο που είναι πέρα για πέρα αληθινό . Ο παππούς μου ο Νικόλας , ο πατέρας της μάννας μου είχε δύο γυναίκες ταυτοχρόνως . Είχε δύο παιδιά από την πρώτη του γυναίκα , την θεία μου την Γιωργία και την θεία Ιωάννα .  Την θεία Ιωάννα  δεν την  είχα γνωρίσει  . Με την άλλη την μικρότερη την γιαγιά μου την Ελένη , είχε 5 παιδιά και την στεφανώθηκε αφότου πέθανε ή´ πρώτη . Ερώτησα  την μάννα μου μία φορά  αν οι δυό γυναίκες του παππού μάλωναν αναμεταξύ τους και μου απάντησε πως :  Κάθε άλλο ήταν πολλοί αγαπημένες και η μεγαλύτερη συμβούλευε την μικρότερη πως να περιποιήτε το παππού . 

Πολύ προχωρημένοι …..δεν νομίζετε …….

Δεν ξέρω άν εδώ το αφύσικο ήταν βλαβερό … τουλάχιστον για το παπού δεν το βλέπω ……ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ….. 

…………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *