ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τςhίτα 8 του Γενάρη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι . 

 Του Πάνου Μαρνέρη  : για του νέοι #92. 

Εκατσίκα = δάγκωσα 

Εμπιά = μπελάς 

Εκατσίκα  τα χέρα μοι . =  δάγκωσα το χέρι μου 

Έσει έχου γούστο , μα τα χέρα ντοι ρε κακόμερε ; = 

Έχεις πλάκα ( γούστο )  μα το χέρι σου βρέ κακομοίρη ;

Να έμα ίκχου νία κονά , εζάκα νά κατσίου να νι κόψου με τουρ όντου τσαι αντί για τα κονά κατσίκα το δάτθυλε = 

Να κρατούσα μία κλωστή , επήγα να δαγκώσω να την κόψω με τα δόντια και αντί για την κλωστή δάγκωσα το δάχτυλο μου .. 

Νιάε μοι να ντι αλήου τσαι κάτσι άλλιου  , το κούε ντι να μη νι αφήνερε λιουτέ  θα κατσεί γκανένα τσαι θα ερέσερε τον εμπιά ντοι .=

Άκουσε με να σου πώ  και κάτι  άλλο , το σκυλί σου να μη το αφήνεις λυτό , θα δαγκώσει κανένα και θα βρεις το μπελά σου . 

Εζού για καλέ  νι επέκα τσαι ερέκα την εμπιά μοι = 

Εγώ για καλό το είπα και  βρήκα το μπελά μου… 

Ο ‘μα βούκχου νι το κοφτέ μοι καλλίτερα τσι έμα Θέου πφι νι  έμα

 ανοίντου  , τον εμπιά μοι ερέκα . 

Δεν το βούλωνα το κομμένο μου καλλίτερα τι ήθελα και το άνοιγα 

Τον μπελά μου βρήκα ..

Θιλενάδε τσαι θίλοι ….με το καλε να ξημερουθουθούμε .. 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *