ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΤΣhίτα 8 Αγούστου 2017 .ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Α συνέχεια απο το : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ ΤΣhΟΥΜΙΑ ….

Σαν εθυνήμα έγκεινη τα χέρα μη εβαλήκα ,
Ετρου για να σιγουρευτού , αν τςhίχε εμπαλήκα .
Εχαμογιάκα ανάλαφρα ,ορθά πάλι ετθάκα
Με το μαγγούρι μη βοηθέ το μονοπάκι εκιάκα.
Α κάψα έκει αφόρητε , ο ήλιε έκει δέσου
Αναρωτήμα Τάσου μη το τσι έμα ψαφού να ρέσου
Θυμούκα με τα σκέψη μη , μα άλλιου ο ‘μα αντέχου
το κάθε μη βημακισμό πιο δύσκολε εμα ‘ρέχου…….

Ετούτο σα θυμήθηκα , το χέρι μου είχα βάλει
Στο στήθος μου για να σιγουρευτώ αν τρίχες είχα βγάλει .
Εχαμογέλασα ελαφρά , ορθός ξανασηκώθηκα
Με τη μαγγούρα μου βοηθό το μονοπάτι επήρα .
Η ζέστη ήταν αφόρητη και έκαιγε ο ήλιος
Αναρωτιόμουν μέσα μου τη έψαχνα για να ‘βρω
Θύμωσα με την σκέψη μου , μα και δεν άντεχα άλλο
Τον κάθε μου βηματισμό πιο δύσκολο τον βρίσκω ..,
ΚΑΛΕ ΞΗΜΈΡΟΥΝΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ

Όλοι νάμου θε να ζάμε
Τα Τσακώνικα να νιάμε
Α Γρούσα νάμου ένει γιορτάζα
Για το θρόνε ση ένει καλπάζα…..
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *