ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ  ΠΑΝΟ  ΜΑΡΝΕΡΗ . 

Ο ‘ μα έχουντε ορατέ ποτέ έτρου κουμπάρε . Ησύχασε λιγάτσι μπάτσε έχουμε τσίπτα παρατράγουδα . – Τσι παρατράγουδα κουμπάρε ; Εμπλέαμε … – Θα πάθερε τσίπτα ησύχασε ….
Ο πρόκειται να πάθουμε κάτσι πλέκιεριου ή´ χειρούτερε από ότσι έμε παθητοί ..
Εκιού μπάτσε πάθερε κάτσι τσε αραμάρε σακάκη κάψο κουμπάρε…
Σακάκηδε έμε όλοι νάμου κουμπάρε πφι ο ‘με μπλέγκουντε ένταει τα θέατρα τσε να βάλουμε σουστοί αθροίποι να λιούνει ή´ να κόψουει το κχόμπο….
-Κια θα ση ερέσουμε κουμπάρε ;
Ένει πρέπουντα να φύτσουει όλοι κουμπάρε , Τάσου τα Βουλή , τάτσου απο τα Βουλή , ατςhοί , μιτσοί , νέοι τσε παληοί…
Ανανέωση κουμπάρε , ανανέωση .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….. ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *