ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΤΣhίτα 6 του ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μη

Έατθε καού κοκιάστε ,τα γρούσσα να νιλήουμε
Παντού να ‘η διαλαλήουμε , μπίτι να μη ν’ αφήουμε .

Α γρούσα ένει αγκατητά τσε θα νη ξεαγκατίουμε
Ενει θα νη νιλήνουμε τσε θα νη αναστάνουμε .

Οράτε . Α γρούσσα μη χαϊθει ; ενεί ο νη νιλήμε ;
Αμ σο κακότθο Τσάκωνε , έτρου θα ‘η παρατήμε ;

Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη .

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
——————————————————————
Ελάτε και καλώς κοπιάστε ,την γλώσσα να μιλήστε
Παντού να το διαλαλήουμε , καθόλου μην τ’αφήσουμε

Στη γλώσσα φράχτη βάλανε εμείς θα τον πετάξουμε
Εμείς θα την μιλάμε θα τηνε αναστήσουμε ..

Κοιτάξτε : Η γλώσσα μη χαθεί ; εμείς δεν την μιλάμε ;
Μακρυά απο τέτοιο κακό , ετσι θα την παρατήσουμε ;
Καλο ξημέρωμα Τσακωνοπαρέα μου .
……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *