ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Τςhίτα 6 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Οι σιατέρε σου κοτζιά γουναικαρίε τσιόατες , έτοιμοι για παντρεία τσε οι δύου . Από το κχρίσιμο τα έρια , το τσάμα ,το νέσιμο τα ρόκα με τον άσhτε τσε το πφόγκιλε , ταν ανέμη να νη ποίωει θελίε ,
το βάψιμο , ως να φκειαχτεί το χράμι τσε ο Τςιλικα . Όα είγκιαει περούντα από του χέρε σου τσε πάντα βοηθούα α νία ταν άβα .
Χρυσοχέρε τσε οι δύου . Μιτσή τότθε τσε εζού , έμα παίζου πότε τα νία αυλή τσε πότε ταν άβα . Χαιρουμένοι είγκιαει τσε οι δύου γειτόνισε τσε να μου είγκιαει καμαρούκχουντε ..
Ενεί , φωνηάντουντα τσε αρακαλίζουντα όπφουρ έμαει παίζουντα
το γκρυφτούλι , το τσυνηγητέ , το ξυλίτσι , το Χιούρε , το γκούζο.
Από ταν αυλή τα Γιωργού τσε τα Νικοού ένει έχου του καλλιτέροι αναμνήσαι σα καμπτζί …..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *