ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Τςhίτα 5 του Σερικχή 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ  . 

Γυρόγοι τσαι αβουγουλάδε του τόπου  Ο Γιάννη ο Εγγλέζο (Γριά) 

Ο Κώστα ο Ποδόλη ( Κωσταφίλη ) τσαι ο Γιώργο Λυσίκατε ( Κουλουμπίνα ) . Γιουρίζουντε του γειτονίλε με τα κοϊθίνια τσαι τσhάχουντε προσεχκικά  αγοράντε ίγκιαει τα αβουγά από του νοικοτσιουρέ . 

Οι  άλλοι οι γυρόγοι τσαι παλιατζήδε πφι τα κατοχή , αλλά τσαι μετά ερέκαει ταν ευκαιρία τσαι ξεψαχνίαει από του γουναίτσε όα τα παλαιά χαλκούματα , με ατςhά αξία για φραγκοδίφραγκα …Γιάκεινη εχάτθε  ο  πλέτερε πλούτε του λαϊκού νάμου πολικισμού . Ποίερ ένει ξέρου κια μεταπουλήτθαει τσαι σάμερε είνει νατά στολίιδα σε άλλοι τόποι ,σε άβα αρχοντοκόνακα …. 

Τσαι να καθώς α θύνηση τα σκέψη νάμου ένει ποία το ταξίδι σοι 

Εκοκιάε α σειρά  του Τσαμπάσηδε…

ΕΜΕ ΚΙΜΟΥΝΤΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΝΑΜΟΥ ΕΜΕ ΚΙΜΟΥΝΤΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ ΓΙΑΚΕΙΝΗ ΝΙΕ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ … 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *