ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Περίπατε τθα Παλιόχωρα . Από τα τοποθεσία  Σέλιθε .
Περίπατο στην Παλιόχωρα από την τοποθεσιλα Σέλιθο .
οι δύου μιτσοι αλεπούδε παιγνιδαρίζουντε συνταχούλια .
οι δυό μικρές αλεπούδες παιγνιδιαρίζουν πρωινιάτικα .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *