ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………
Τσhίτα 5 τού Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα , απο τον Πάνο Μαρνέρη .
Σε έντανη ταν ιστορία ένει έχου γραφτέ πρεσσά , απο του διτσοί μη μαθητιτσοί χρόνου τον Άγιε Λίδι .

ΟΜΟΡΦΟΙ ΧΡΟΝΟΥ . Χρόνοι πφε θα μη αραμάνει αξέχαστοι . Χρόνοι τα φτώχεια . Χρόνοι πφι επρωτοξενιτέμα . Έγκου παρίου τον Άγιελίδι για τέσσερι χρόνου πφι αργούτερα ενάτθαει 47 ολόκληροι χρόνοι ταν Αμεριτσή . Χρόνοι πφι εμπήκα τα πρώτε μη επανάσταση ,τα δικά η επανάσταση . Χρόνοι πφι οι αποφάσαι πφι άγκα τότθε , εχαράνει το υπόλοιπο τα ζωή μη .
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΑ ΚΑΡΥΑ , τον Άγιελίδι το κονάτσι μη , δίπα απο τον Αγιε Γιάννη α φημιστά ( βίλα Μαρνά ) .

Να αναπολέου Σάμερε τουρ όμορφοι έτεοι χρόνοι
Πφε αγρούσα ο ‘κει σε σκαμνί , μα βασίλισσα με σκήπτρα τάνου σε θρόνοι …….
…ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ .
………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *