ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..
ΤΣhίτα31 του Οχτώβρη 2017 . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

ΤΣhιάχουντε τάνου του γραμμέ του τρένου Εσούκαμε τα γέφυρα τα Παπαϊδά τσε από όρπα τα Γραβιά . Αραμάκαμε όρπα νία αργακηνά τσε ταν άβα μέρα , πάντα πεζοι , Εσούκαμε ταν Οινόη . Απο όρπα  το τρένο να μου ενέτζε ταν Αϊθήνα . Με δάκρυα τσε με αναστεναγμοί ο τσείε ο Σαρκίβορα τελειούτσε  ταν οδοιπορικά ση εξιστόρηση τθο Αλβανικό μέτωπο . Εζού κατασυγκηνητέ αφιερούκα έγκεινη το μιτσή κείμενε τουρ ήρωε του 40 . Το κείμενε έγκεινη να άρει ταν θέση μαζυ με το δάφνινε στεφάνι για έντεοι πφε αφήκαει τα τελευταία σου πνοή τθο πόλεμο τσε να θεωρηθεί σαν ένα ταπεινέ τσε ευλαβικό μνημόσυνε.

Υ. Γ. Ο τσείε μη ο Στράτη ο Μαρνέρη με έκει έχου πετέ ότσι εκάνε τον Τερέ με του πούε απο τα Καβάλα με ταν οπιςτοχώρηση ..

Σάμερε ένει το τέλη του μήνα αλλά τσε το τέλη τα ιστορία νάμου
ΕΜΕ ευχαριστούντε το Γιάννη το Κορόγο πφι εκαταγράβε έντανη ταν όμορφο ιστορία τσε το τσείε Νιχάλη Σαρκίβορα πφι νιε διηγήτθε .

Ενεί (Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ) ο τελειούκαμε παρά έμε συνεχίζουντε τα προσπάϊθα νάμου.
………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *