ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τςhίτα 31 του Δετσέμπρη 2019 : Α Τσακωνοπαρέα . 

                Ο  ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ  :

 Διαστσευή τσαι γραφτέ ΤΘΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ: από τον Πάνο Μαρνέρη

ΣΑΜΕΡΕ ΕΝΙ Α ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΜΕΡΑ ΤΟΥ 2019 . ΓΙΑ ΚΧΑΜΠΟΣΟΙ ΤΟ 2019

ΕΚΙ ΝΙΑ ΚΑ  ΧΡΟΝΙΑ , ΓΙΑ ΚΧΑΜΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ Ο ‘ΚΙ ΤΣΑΙ ΤΟΣΙΟΥ ΚΑ .

ΟΠΦΟΥ ΤΣΑΙ ΝΑ ΕΝΙ ΕΝΤΑΝΗ Α ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΙ ΦΥΑ ΤΣΑΙ ΕΝΙ ΟΑΡΙΑ ΝΙΑ

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2020 … ΝΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΝΙ ΔΕΤΘΟΥΜΕ ………..

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία 

Βαστάει εικόνα και χαρτί χαρτί και καλαμάρι 

Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλει 

Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις 

Από την μάννα μου έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω 

Κάτσε να φάς κάτσε να πιείς κάτσε να τραγουδήσεις 

Εμένα η μανούλα μου δεν μου ‘μαθε τραγούδια 

Μον μου μαθαίνει γράμματα τραγούδια δεν ηξεύρω 

Αν είσαι και γραμματικός πες μας την αλφαβήτα 

Και το ραβδί ακούμπησε να πεί την άλφαβήτα 

Χλωρό ραβδί ξερό ραβδί χλωρούς  βλαστούς επέτα  

Και πάνω στα βλαστάρια της πέρδικα κελαηδούσε  

Κατέβηκε η  πέρδικα να βρέξει το φτερό της 

Και έβρεξε τον αφέντη της το πολιοχρονισμένο 

…………………………………………….

….Χρόνια  πολλά με το καλό να δεχτούμε το 2020…..

……………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Άγιε Βασίλη ένι παρήου από τα Τσεσαρεία 

Εν’ίκχου εικόνα τσαι χαρκί χαρκί τσαι κααμάρι 

Το κααμάρι έκι γράφουντα τσαι το χαρκί έκι νιούντα 

Βασίλη από κια έσι παρήου τσαι από κια έσι κχαμπαίνου 

Από τα Μάτη μι ένι παρήου τσαι το σκολείε ένι έγκου 

Κάτσα να φάρε κάτσα να κίερε κάτσα να τραγουδήερε 

Ενίου α Μάτη μι τραγούϊδα  ο με μαθήτσε 

Μον με μαθαίνα γράμματα τραγούδια ο ‘νι ξέρου 

Αν έσι τσαι γραμμακικό Άλε ταν αλφαβήτα 

Το μαγγούρι ακχουγκίε να αλεί ταν αλφαβήτα 

Χωρέ μαγγούρι τσαι τσερέ χωροί βαστοί αναιμούτσε 

Τσαι τάνου τα βαστάρια σι πφέτζικα έκι λαλούα 

Κχαμπάτσε τσαι α πφέτζικα να βρέτσει το φτερέ σι 

Τσαι  εβρέε το αφεγκικό τον πρεσιουχρονιστέ νη (πασιουχρονιστέ)

..Χρόνου πάσιοι με το καλέ να δετθούμε το 2020…..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *