ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

ΤΣhίτα 30 του Γενάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Ταργά θα οραθούμε το Τσακωνομάθημα να αποχαιρεκιστούμε έστω τσε προσωρινά …

Το ζώο έγκεινη έκει σύμβολε τα αγάκη απο του ξενητευτοί πατριώτε τθαν ταλαιπωρητά απο του πολέμοι πατρίδα . Ο Αμερικάνο το δεξί κισινέ ση καπούλι έκει έχου ταν ταυτότητα ση . Είγκιαει χαρατθά τα γράμματα ( U. S . A . 45 ) Προφανώς δατέ με Μασιά , μπρι το ζώ Άρει τα πορία του ξενητεμού . Μιτσή πφι έμα τότθε έμα εντυπωσιαστέ με το πόσιου ήμερε έκει , κάτσι πφι δύσκοα έσα ερέχου τα ντόκια ζώα Έκεινη το μουάρι , ο Αμερικάνο ,ούτε νία μέτζα , μολαΐνικο σα βανί .
Τα άχουρα σε έμαει μπάντε με το δελτίε απο τον εμποκό .
Τα χερόβοα με χόντι απο το κρεβάτθα μιτσιούλικα Σάματσι έκει μαϊντανέ …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. Να έτθε κα σε με υγεία προσέχετε τον ιο πφι ένει κυκλοφορού.
… … …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *